2018. i i 2019. godine proglašene  „Godinama prirodnih retencija u Zagrebačkoj županiji“

Napisao Željka Šabarić, . Postano u Vijesti

15. veljače 2018. – Skupština Zagrebačke županije donijela je jučer, na inicijativu Upravnog vijeća Javne ustanove Zeleni prsten, Odluku o proglašenju 2018. i 2019. godine „Godinama prirodnih retencija u Zagrebačkoj županiji“. Prirodne retencije su prirodna područja koja za vrijeme velikih voda i velikih količina padalina preuzimaju višak vode te na taj način štite okolna, osobito naseljena područja. To su područja izuzetno velike biološke raznolikosti i rijetkih staništa o kojima ovise ugrožene vrste.

U Zagrebačkoj županiji to su Odransko polje, Turopoljski lug, šuma Žutica, Sava kod Hruščice, Posebni ornitološki rezervat Sava-Strmec. Ova područja nadilaze lokalni značaj i imaju veliku ulogu u obrani od poplava na nacionalnoj razini, ali i međunarodnoj (npr. šuma Žutica je prva prirodna retencija nizvodno od Grada Zagreba na lijevoj obali rijeke Save te se kroz nju odvode velike vode Save u Lonjsko polje koje štiti Sisak, ali i bosansku Posavinu od poplava).

Poplave su prirodna pojava koju nije moguće spriječiti. Međutim, neke ljudske aktivnosti (primjerice rastuća naselja i gospodarska dobra na poplavnim područjima i smanjivanje prirodnog zadržavanja vode korištenjem zemljišta) i klimatske promjene doprinose povećanju vjerojatnosti pojave poplava i njihovim štetnim učincima. Europska unija Direktivom o vodama navodi da u planovima upravljanja poplavnim rizicima obvezno treba uzeti u obzir i područja koja imaju mogućnost retencije poplavne vode, poput prirodnih poplavnih područja.

Proglašenjem „Godina prirodnih retencija u Zagrebačkoj županiji“ pridonosi se upoznavanju i osvještavanju korisnika prostora, lokalnog stanovništva, institucija, mlađih generacija ali i šire javnosti o položaju i ulozi Zagrebačke županije u obrani od poplava, te se želi istaknuti velika biološka raznolikost i važnost očuvanja poplavnih područja kao staništa ugroženih vrsta.

Tijekom 2018. i 2019. godine velik dio planiranih aktivnosti Javne ustanove „Zeleni prsten“ usmjeren je na zaštitu, očuvanje, edukaciju, promicanje i održivo korištenje zaštićenih područja i dijelova ekološke mreže koji su prirodne retencije. Najvažnije aktivnosti su tisak Bijele knjige o rijeci Savi na hrvatskom jeziku, predstavljanje dokumentarnog filma „Čudesna šuma Žutica – između dviju poplava“, inventarizacija faune šume Žutice, obilježavanje 10 godina manifestacije „Kosci za kosce“ kao i provedba projekta „Očuvanje populacija čigri na području Save i Drave“.

Tagovi:, , , , , , , , , , ,