Pravilnik o naknadi štete od životinja strogo zaštićenih vrsta

Napisao Željka Šabarić, . Postano u Vijesti

Obavještavam vas da je 30.11.2017. stupio na snagu Pravilnik o naknadi štete od životinja strogo zaštićenih vrsta, objavljen 22. studenog 2017. u „Narodnim novinama“ broj 114/2017. Pravilnik možete vidjeti ovdje.

  • Na naknadu štete koju počine životinje strogo zaštićenih vrsta koje su ujedno i na popisu divljači Zakona o lovstvu (dabar, medvjed) i za koje se odstupanje od strogih mjera zaštite odobrava sukladno planu gospodarenja za tu vrstu, primjenjuju se odredbe Zakona o lovstvu i nadležno je Ministarstvo poljoprivrede.
  • Oštećenik je i dalje obvezan poduzimati mjere i radnje za sprječavanje nastanka štete (npr. čuvanje stada od strane pastira i pastirskih pasa kako bi se izbjegla ili umanjila šteta od vuka) jer u protivnom nema pravo na naknadu štete. Ako su te radnje poduzete djelomično u odnosu na ono što je propisano Pravilnikom, naknada se umanjuje u određenom postotku.
  • Na mrežnim stranicama Ministarstva bit će dostupan popis administrativnih jedinica na području rasprostranjenosti strogo zaštićenih velikih zvijeri unutar kojih će oštećenici biti dužni provoditi propisane dopuštene radnje i zahvate kako bi imali pravo na naknadu štete.
  • Dodana je odredba kojom oštećenici mogu od Ministarstva tražiti očitovanje o drugim mogućim dopuštenim radnjama i zahvatima za sprječavanje štete, ako propisane dopuštene radnje i zahvati nisu primjenjivi, učinkoviti ili nisu propisani.
  • Uz dopuštene radnje i zahvate za sprječavanje štete od strogo zaštićenih velikih zvijeri na domaćim životinjama, propisane su i dopuštene radnje i zahvati za sprječavanje štete od strogo zaštićenih vrsta ptica (na objektima, pčelinjacima i poljoprivrednim kulturama) i vidre na ribnjacima.
  • Oštećenik koji ne prijavi štetu u roku propisanom Zakonom o zaštiti prirode (24 sata za štetu na domaćim životinjama, odnosno 3 dana za ostale štete) nema pravo na naknadu štete.
  • Dodane su odredbe kojima se oštećenika obvezuje na dostavu dokaza o vlasništvu i nad stradalim domaćim životinjama (za stradale pse preslika putovnice za kućne ljubimce, za stoku putni list ili broj ušne markice, a iznimno za ostale životinje izjava o vlasništvu). Također, detaljnije je propisano što se dostavlja kao dokaz o vlasništvu za ostale objekte štete. Bez dostavljenog dokaza o vlasništvu oštećenik nema pravo na naknadu štete.
  • Dodane su odredbe za dokazivanje okolnosti stradavanja psa u lovu – oštećenik je dužan dostaviti dopuštenje za lov divljači, a u slučaju skupnog lova dodatno i popis sudionika skupnog lova.
  • Sukladno posebnom propisu iz područja financija, preuzeta je obveza isplate naknade štete isključivo na bankovni račun oštećenika.
  • Novina u Pravilniku je potvrda o obavljenom očevidu koju je vještak dužan dati oštećeniku prilikom očevida štete, s potpisom vještaka, oštećenika i prisutnih svjedoka, tako da oštećenik ima dokaz o obavljenom očevidu i može voditi vlastitu evidenciju o datumu očevida i stradalim životinjama.