Provedeno Međunarodno zimsko prebrojavanje ptica močvarica

Napisao Željka Šabarić, . Postano u Vijesti

I ove godine su se djelatnici i volonteri Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije tijekom siječnja odazvali pozivu za sudjelovanje u Međunarodnom zimskom prebrojavanju ptica močvarica (International waterbird census) koje na svjetskoj razini koordinira Wetlands International, a u Hrvatskoj Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode i Udruga BIOM. Obišli su ukupno 19 lokaliteta te na njima izbrojali 2612 ptica koje pripadaju u 68 različitih vrsta. Sve izbrojane ptice nisu močvarice, tj. samo 27 njih su ptice strogo vezane uz močvarna staništa dok su ostale ptice uglavnom vrste koje koriste više različitih staništa, a uglavnom su to ptice urbanih i poljoprivrednih staništa. Ipak, vrijedi izdvojiti i neke od njih, a to su prije svega crvena lunja (Milvus milvus) – ptica grabljivica koja je kod nas iznimno rijetka, zatim eja strnjarica (Circus cyaneus) i veliki svračak (Lanius excubitor) koje u našim krajevima možemo vidjeti samo zimi, a posebno je zanimljiva i sjenica mošnjarka (Remiz pendulinus). Sjenica mošnjarka poznata je po tome što gradi viseća gnijezda koja izgledaju poput kuglica, ali u kontinentalnoj Hrvatskoj im brojnost jako opada s obzirom na to da njihova prirodna staništa – vrbici uz velike rijeke, polako nestaju.

Od močvarica pak, najbrojnije su bile divlje patke (Anas platyrhynchos) kojih smo zabilježili 1014, zatim liske (Fulica atra) s 251 jedinkom, veliki vranci (Phalacrocorax carbo) s 141 jedinkom, kržulje (Anas crecca) s 105 jedinki te sive čaplje (Ardea cinerea) i crvenokljuni labudovi (Cygnus olor) s po 99 zabilježenih jedinki. Brojnost zabilježenih ptica nije moguće uspoređivati samo na nacionalnoj razini jer su ptice iznimno pokretljive te u slučaju velikih hladnoća odlaze tamo gdje su uvjeti povoljniji. U svakom slučaju, možemo reći da nam je ove godine bilo puno zanimljivije brojati nego prošle godine. Tada su gotovo sve vodene površine bile okovane ledom i ptica je bilo zaista malo. Čekamo rezultate za cijelu Europu i nadamo se da će nakon što podaci iz svih zemalja svijeta budu prikupljeni i objedinjeni, brojke pokazati da se broj ptica i vrsta ne smanjuje i da još uvijek imamo veliku raznolikost ptičjeg svijeta.