Autor arhive

Planiranje aktivnosti na pilot područjima

Napisao projekti, . Postano u Projekt Sava TIES

Invazivne strane vrste jedna su od dvije najveće prijetnje bioraznolikosti u svijetu i predstavljaju ogromnu ekološku, ekonomsku i zdravstvenu opasnost. Sava TIES projekt posebnu pažnju posvećuje pronalasku najučinkovitjih metoda upravljanja najinvazivnijim biljkama na području sliva rijeke Save. Tijekom sljedeće tri godine, na sedam pilot područja u četiri zemlje, testirat će se učinkovitost i trošak različitih […]

Završio projekt Zajedno za rijeku Savu

Napisao projekti, . Postano u Vijesti

U svibnju 2018. Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije započela je s provedbom projekta „Zajedno za rijeku Savu“, a projekt je završio 31. prosinca 2018. U sklopu projekta provedene su mnogobrojne aktivnosti, a niže je dan pregled glavnih postignuća projekta. Održana su četiri predavanja o vrijednostima Natura 2000 područja Sava kod Hrušćice. Prvo predavanje održano […]