Upute kandidatima – Projekt „Čigra“

Napisao admin, . Postano u Nekategorizirano

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu za vrijeme trajanja projekta „Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave (ČIGRA)“  imenovano odlukom (KLASA: 112-03/17-01/02; URBROJ: 238/1-128-17-5, od 27.…

Poništenje javnog natječaja

Napisao admin, . Postano u Nekategorizirano

Klasa: 023-01/12-01/01Ur.broj: 238/1-128 -12-24Zagreb, 19. travnja 2012.   Na temelju Odluke o poništenju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije, donesenoj na 27. sjednici Upravnog vijeća…

Natječaj za radno mjesto ravnatelj/-ica Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije

Napisao admin, . Postano u Nekategorizirano

Obavijest zainteresiranim kandidatima za natječaj radno mjesto ravnatelj/-ica Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije. Detalje i uvjete natječaja možete pročitati u NN 39/2012, broj natječaja 22 (http://narodne-novine.nn.hr/oglasi/default.aspx). Ponude…