Ilegalna sječa na području Park-šume „Stražnik“

Napisao Željka Šabarić, . Postano u Vijesti

Dana 8.5.2018. proveden je terenski obilazak zaštićenog područja Park-šume „Stražnik“, a po prijavi građanina koji dojavio o možebitnoj ilegalnoj sječi stabala. Ustanovljeno je da je došlo do rušenja 4 bjelogorična stabla od kojih je najznačajnije veliko bukovo stablo, a prilikom izvlačenja trupaca također je došlo i do blažeg oštećenja kore nekoliko vazdazelenih stabala. Na terenu je utvrđeno da se tri stabla vrlo vjerojatno nalaze unutar granica zaštićenog područja, a za najveće bukovo stablo nije se moglo sa sigurnošću utvrditi nalazi li se u granicama ili izvan njih. Kasnijom analizom prikupljenih podataka utvrđeno je da su se sva posječena i odvezena stabla nalazila unutar zaštićenog područja Park šuma „Stražnik“, a vlasnik čestice su Hrvatske šume. Šumarija Samobor proslijedila je ovaj slučaj na nadležno postupanje šumarskoj inspekciji dok je Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije o slučaju obavijestila Upravu za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Tagovi:, , , , , , , ,