Javna nabava

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Priručnik o zelenoj javnoj nabavi

Plan-nabave-2018-III.izmjene

II.izmjene-Plan-nabave-JU-2018

Izmjene plana nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu

II. Izmjene Plana nabave za 2014. godinu

I. Izmjene Plana nabave za 2014. godinu

Plan nabave za 2014. godinu

Izjava o nesklapanju ugovora o javnoj nabavi

JU Zeleni prsten Zagrebačke županije nije provodila postupak javne nabave.

 

JEDNOSTAVNA NABAVA

 1. Nabava goriva za službene automobile za 2018. godinu.
  Poziv na dostavu ponuda
  Odluka o prihvaćanju ponude

 2. Istraživanje ugrožene vrste slatkovodne ribe Telestes souffia na području potoka
  Bregana tijekom 2018. godine
  Poziv na dostavu ponude
  Odluka o prihvaćanju ponude
 3. Priprema istraživanja i provedba genotipizacije dijela aktivnih pastuha hrvatskog
  posavca na području Zagrebačke županije

  Poziv na dostavu ponude
  Odluka o prihvaćanju ponude

 

Izrada tehničke/projektne dokumentacije – Izvedbeni  projekt (Zona I) krajobraznog uređenja Anin perivoj u Samoboru (k.č. 3082, k.o. Samobor) na području zaštićenog područja Tepec-Palačnik i Stražnik

 1. Odluka o početku postupka jednostavne nabave
 2. Poziv na dostavu ponude
 3. Ponudbeni list (Prilog 1)
 4. Troškovnik (Prilog 2)
 5. GP krajobrazno-arhitektonski projekt
 6. GP -građevinski projekt – projekt niskogradnje
 7. GP – elektrotehnički projekt
 8. Zona I

 

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – Drveni most preko rijeke Odre na području zaštićenog područja značajan krajobraz “Turopoljski lug i vlažne livade uz rijeku Odru” i dijelova europske ekološke mreže HR1000003 i HR 2000415 Odransko polje

 1. Odluka o početku postupka jednostavne nabave
 2. Poziv na dostavu ponude
 3. Ponudbeni list (Prilog 1)
 4. Troškovnik (Prilog 2)
 5. Građevinski projekt – Idejni projekt mosta Selce na rijeci Odri
 6. Lokacijska dozvola
 7. Izvod iz katarskog plana – Veleševec 1598-2, 1465-3
 8. Izvod iz katastarskog plana – Turopoljski_Lug 38-2, 10-2
 9. Obavijest o rezultatima provedbe nabave