Jeste li ih vidjeli?

Napisao Željka Šabarić, . Postano u Najava

Pozivamo Vas da se uključite u potragu za jelenkom, alpinskom i velikom četveropjegom strizibubom koju organizira Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP-a).   Akcija je započela 2015. godine kada bilo 121 dojava, dok se prošle godine taj broj višestruko povećao i dosegnuo 523 dojave. Nadamo se kako će i ove godine Vaš odaziv biti jednak ako ne i veći.

Ako ste sudjelovali i prijašnjih godina, znate zašto su ove vrste važne, a za sve ostale koji su se prvi puta uključili evo nekoliko razloga zašto su one bitne i zanimljive:

  • pripadaju jednoj od najugroženijih skupina kornjaša – saproksilnim kornjašima, čije se ličinke hrane umirućim i raspadajućim drvetom.
  • bogatstvo saproksilnih kornjaša odražava očuvanost, kvalitetu i raznolikost staništa te se stoga često koriste kao indikatori stanja ekosustava;
  • ugrožene su zbog promjena povoljnih životnih uvjeta i uništavanja staništa gdje obitavaju (nedostatak trulih stabla i panjeva bitnih za razvoj ličinki, prekomjerna sječa šuma i sl.);
  • navedene su na dodacima EU Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore Europske unije, zbog čega je Hrvatska odredila područja važna za njihovo očuvanje koja su dio Ekološke mreže Republike Hrvatske, a time i Natura 2000 ekološke mreže Europske unije, a njihovo je stanje očuvanosti Hrvatska dužna pratiti i očuvati ga u povoljnom stanju;
  • kroz potragu, širimo svijest o važnosti i ugroženosti ovih vrsta te ih aktivno uključujemo u očuvanje prirode koja ih okružuje.

Uključiti se mogu svi. Sve što trebate je kada pronađete jednu od navedenih vrsta, pokušajte ih fotografirati te pošaljite fotografiju i sljedeće podatke na jelenak@dzzp.hr :

  • datum kada ste ga/ ih vidjeli
  • lokaciju gdje ste ga/ ih vidjeli (GPS ili opisnu ako nemate GPS uređaj)
  • vrijeme kada ste ga/ ih vidjeli
  • ime i prezime opažača

I ove godine HAOP  osigurava nagrade za svaki 100. prijavljeni nalaz kao i za najbolju fotografiju ili video jelenka, velike četveropjege ili alpinske strizibube.  Razloga je i više nego dovoljno da se uključite u akciju.