Novi dom za sove jastrebače

Napisao Željka Šabarić, . Postano u Vijesti

JU Zeleni prsten Zagrebačke županije postavila je 10 kućica za sove jastrebače na području Šume Žutice i u Pokupskom bazrenu. Jastrebača (Strix uralensis) strogo je zaštićena vrsta sove, a značajna je i kao Natura 2000 vrsta. U Hrvatskoj je to druga najveća sova, a obitava u starim i zdravim šumama te njezino prisustvo obično označava visoku kvalitetu staništa.

Hrani se malenim životinjama, uglavnom glodavcima, te je vrlo korisna u kontroli njihove brojnosti! Gnijezdi se u dupljama i zbog toga su joj potrebna velika i stara stabla koja prirodno imaju duplje npr. stari hrastovi. Zbog načina gospodarenja šumama u kojima se dijelovi šume u potpunosti sijeku te se jako mali broj starih stabala ostavlja danas je dupljašicama Europe teško pronaći mjesto za gniježđenje. Javna ustanova Zeleni prsten izradila je 12 umjetnih gnijezda, tj. kućica za sove kako bi ih očuvali.

Kućice se postavljaju na visinu 5-6 metara, trebaju biti barem 50 metara udaljene od najbliže ceste, a razmak između kućica treba biti barem 1000 metara (veličina teritorija jastrebače). Visoke su oko 90 cm, a donja stranica velika je 45×45 cm. Postavljaju se na zdrava stabla uz pomoć užeta, a u potpunosti su izrađene od drva te djelomično napunjene hoblovinom koja čini meku podlogu za jaja. Trajnost im je oko 10 godina.

Jastrebače započinju s gniježđenjem krajem zime te vjerujemo da će već iduće godine većina kućica biti naseljena. Javna ustanova provodit će redovit monitoring sova te obilježavati mladunce pomoću prstenova.

Ovom prilikom zahvaljujemo Šumariji Novoselec i Upravi šuma Podružnica Zagreb Hrvatskih šuma te Šumariji Jastrebarsko Upravi šuma Podružnica Karlovac na suradnji pri postavi kućica za jastrebače.