Dokumenti

Za dohvat dokumenta iz liste kliknite na naziv:

Temeljni dokumenti:

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode (NN 15/18)

Uredba o Ekološkoj mreži (NN 124/13)

Uredba o izmjeni Uredbe o ekološkoj mreži (NN 105/15)

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (NN 70/15)

Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (NN15/18)

Statut Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije

Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ”Zeleni Prsten”

Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ”Zeleni Prsten”

Odluka o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima prirodnih vrijednosti u Zagrebačkoj županiji

Odluka o izmjenama odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima prirodnih vrijednosti u Zagrebačkoj županiji

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije

Odluka o izmjenama Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ‘’Zeleni prsten’’

Pravilnik o radu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu – 2012.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu – 2013.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu -2015.

Pravilnik o proceduri stvaranja ugovornih obveza

Priručnik osnovnih grafičkih standarda – Logotip i tipografija

Pravilnik vizualnog identiteta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“

Program zaštite divljači za posebni zoološki rezervat “Varoški lug” za razdoblje 2010./2011. – 2019./2020.

Odluka o korištenju službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije “Zeleni prsten”

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

 

Godišnji programi zaštite održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke županije:

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke županije za 2018. godinu

Izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke županije za 2017. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke županije za 2017. godinu

Izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke županije za 2016. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke županije za 2016. godinu

Izvješće o ostvarivanju Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke županije za 2015. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke županije za 2015. godinu

Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke županije za 2014. godinu

Odluka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke županije za 2014. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja i drugih zaštićenih dijelova prirode na području Zagrebačke županije za 2014. godinu

Izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke županije za 2013. godinu

Godišnji plan i program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Zagrebačke županije za 2013. godinu

Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Zagrebačke županije za 2012. godinu

 

Financijski dokumenti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije “Zeleni prsten”

Izmjene Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“ za 2018. godinu

Financijski plan Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“ za 2018. godinu

Plan prihoda i rashoda sredstava stecenih vlastitim prihodima za 2018. godinu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije “Zeleni prsten

2017. godina

Financijsko izvješće s godišnjim obračunom za 2017. godinu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu – pdf format

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu – xls format

Bilješke uz financijski izvještaj za 2017.

Izmjene financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“ za 2017. godinu

Financijski plan Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“ za 2017. godinu

Plan prihoda i rashoda sredstava stečenih vlastitim prihodima za 2017. godinu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije Zeleni prsten

Odluka o vlastitim prihodima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije Zeleni prsten za 2017. godinu

 

2016. godina

Financijsko izvješće s godišnjim obračunom za 2016. godinu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“

Izvješće o ostvarenim i utrošenim vlastitim prihodima za 2016. godinu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu – xls format

Bilješke uz financijski izvještaj za 2016. – doc dokument

Izmjenama Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ,,Zeleni prsten“ za 2016. g

Financijski plan javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ”Zeleni prsten” za 2016. godinu

Plan prihoda i rashoda sredstava stečenih vlastitim prihodima za 2016. godinu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ”Zeleni prsten”

Odluka o vlastitim prihodima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ”Zeleni prsten” za 2016. godinu

 

2015. godina

Financijsko izvješće s godišnjim obračunom za 2015. godinu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije “Zeleni prsten”

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2015. godinu – xls format

Bilješke uz financijski izvještaj za 2015.

Izmjene Financijskog plana javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ”Zeleni prsten” za 2015. godinu

Financijski plan Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ”Zeleni prsten” za 2015. godinu

Obrazloženje financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ”Zeleni prsten” za 2015. godinu

Plan prihoda i rashoda sredstava stečenih vlastitim prihodima za 2015. godinu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ”Zeleni prsten”

Odluka o vlastitim prihodima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području zagrebačke županije ”Zeleni prsten” za 2015. godinu

 

2014. godina

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.siječanj 2014 . – 31. prosinac 2014.

Izvještaj o obavezama za razdoblje 1. listopad do 31. prosinca 2014.

 

Financijsko izvješće s godišnjim obračunom za 2014. godinu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ”Zeleni prsten”

Odluka o usvajanju Financijskog izvješća s godišnjim obračunom za 2014. godinu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ”Zeleni prsten”

Izvješće o ostvarenim i utrošenim vlastitim prihodima za 2014. godinu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ”Zeleni prsten”

Odluka o usvajanju Financijskog izvješća s godišnjim obračunom za 2014. godinu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ”Zeleni prsten”

II. Izmjene Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ”Zeleni prsten” za 2014. godinu

Obrazloženje II. Izmjene Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ”Zeleni prsten” za 2014. godinu

Izmjene Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ”Zeleni prsten” za 2014. godinu

Obrazloženje Izmjene Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ”Zeleni prsten” za 2014. godinu

Financijski plan Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije za 2014. godinu

Plan prihoda i rashoda sredstava stečenih vlastitim prihodima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije za 2014. godinu

Odluka o vlastitim prihodima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije za 2014. godinu

 

2013. godina

Financijsko izvješće s godišnjim obračunom Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ”Zeleni prsten” za 2013. godinu

Odluka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenim i utrošenim vlastitim prihodima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ”Zeleni prsten” za 2013. godinu

Izvješće o ostvarenim i utrošenim vlastitim prihodima za 2013. godinu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ”Zeleni prsten”

Financijski plan Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije za 2013. godinu

Izmjene financijskog plana JU za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije za 2013 godinu

Izmjene plana vlastitih rashoda JU za upravljanje zaštićenim područjima i drugima zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije za 2013. godinu

Dodijeljena bespovratna sredstva za 2017. godinu

Dodijeljena bespovratna sredstva za 2016. godinu

 

Ostali dokumenti:

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacija za 2017. godinu.pdf

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacija za 2017. godinu.csv

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacija za 2016. godinu

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacija za 2015. godinu

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacija za 2014. godinu

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacija za 2013. godinu

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacija za 2012. godinu

Zapisnici upravnog vijeća