Projekt Zajedno za rijeku Savu predstavljen na konferenciji Parkova Dinarida

Napisao Željka Šabarić, . Postano u Vijesti

Od 6. do 9. studenog 2018. u Budvi je održana 4. Međunarodna konferencija Parkova Dinarida na temu “Ljudi i zaštićena područja”. Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije tom je prilikom na sjednici Upravnog odbora Parkova Dinarida službeno prihvaćena kao novi član ovog udruženja zaštićenih područja. Stručni suradnik Javne ustanove, Luka Basrek, predstavio je projekt kojeg vodi – Zajedno za rijeku Savu, kao jedan od dobrih primjera suradnje institucije za upravljanje zaštićenim područjem i lokalnog stanovništva. Na konferenciji su predstavljena i dobra iskustva drugih zaštićenih područja te su vođene rasprave o mogućnostima približavanja zaštićenih područja svim ljudima.

U sklopu projekta Zajedno za rijeku Savu održan je niz edukacija, provedena su istraživanja staništa te je osnovano Suradničko vijeće za upravljanje područjem Sava kod Hrušćice kao trajan mehanizam za uključivanje lokalnog stanovništva u upravljanje.  Ukupna vrijednost mu je 9985 EUR. Organizacija „Parkovi Dinarida – Mreža zaštićenih područja Dinarida“ sufinancira projekt sa 70% sredstava, dok 30 % osigurava Javna ustanova Zeleni prsten. Partner na projektu je i Ekološko etnološko rekreacijska udruga ljubitelja Save – Savski lađari. Projekt se provodi kroz regionalni Program donacija za zaštićena područja, koji provode Parkovi Dinarida – mreža zaštićenih područja Dinarida i WWF Adria, a financira Švedska razvojna agencija Sida. Glavni cilj Programa je izgradnja partnerstva između zaštićenih područja i predstavnika lokalnih zajednica utemeljena na principima odgovornosti, transparentnosti i aktivnog sudjelovanja građana.