Svi zajedno za Savu

Napisao Željka Šabarić, . Postano u Vijesti

Na inicijativu Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije u Rugvici je osnovano Suradničko vijeće – Sava kod Hrušćice. Vijeće je osnovano u cilju očuvanja prirodnih vrijednosti i održivog provođenja gospodarskih aktivnosti unutar granica zaštićenog Natura 2000 područja, čijem osnivanju je nazočilo 25-ero predstavnika jedinica lokalne samouprave, javnih ustanova koje djeluju na tom prostoru te udruga zainteresiranih za djelovanje i promišljanje problematike rijeke Save danas i sutra.  Rijeka Sava zajedno sa svojom poplavnom nizinom jedan je od najznačajnijih prirodnih fenomena u Zagrebačkoj županiji.

Ideja vodilja Suradničkog vijeća je uključivanje svih dionika ovog prostora u upravljanje zaštićenim područjem, razmjena informacija, znanja i iskustava te zajedničko planiranje njegovog budućeg održivog korištenja. Odmah po osnivanju Vijeća, sudionici su istaknuli najveće probleme prostora od kojih izdvajamo problematiku neodgovornog odlaganja otpada, na kojem planu su iskazali velika očekivanja od Hrvatskih voda, koje su također aktivno uključene u rad Suradničkog vijeća. Najavljena je i radionica o praćenju stanja rijeke Save s naglaskom na ptice (vodomar, mala čigra, crvenokljuna čigra, mala prutka i bregunica) koje su cilj očuvanja zaštićenog područja Sava kod Hrušćice. Ptice svoja staništa nalaze na riječnim obalama, u meandrima, na sprudovima i riječnim otocima.

Vijeće je osnovano u sklopu projekta „Zajedno za rijeku Savu“ koji se provodi u cilju povećanja svijesti ljudi o kvalitativnim potencijalima rijeke Save, posebice kao prirodnog riječnog fenomena, uz partnerstvo u provedbi projekta od strane Ekološko etnološko rekreacijske udruge ljubitelja Save – „Savski lađari“ iz Rugvice.  Sa 70% sredstava projekt sufinancira Organizacija „Parkovi Dinarida – Mreža zaštićenih područja Dinarida“, dok je preostali dio osigurala Javna ustanova Zeleni prsten.

Projekt se provodi kroz regionalni Program donacija za zaštićena područja, koji provode Parkovi Dinarida – mreža zaštićenih područja Dinarida i WWF Adria, a financira Švedska razvojna agencija Sida. Glavni cilj Programa je izgradnja partnerstva između zaštićenih područja i predstavnika lokalnih zajednica utemeljena na principima odgovornosti, transparentnosti i aktivnog sudjelovanja građana.

Tagovi:,