U tijeku javni uvid Studije glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za radove sanacije vodotoka Bregana

Napisao Željka Šabarić, . Postano u Najava

Dana 15. prosinca 2017. godine započeo je javni uvid u Studiju glavne ocjene prihvatljivost za ekološku mrežu zahvata „Radovi sanacije korita, uklanjanja nanosa i radovi redovitog održavanja vodnog režima na rijeci Bregani“. Javni uvid trajati će do 16. siječnja 2018. godine u zgradi Grada Samobora, Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte Europske unije, Trg kralja Tomislava 5, Samobor. Javno izlaganje o Studiji održati će se u Gradskoj vijećnici Grada Samobora na istoj adresi, 15. siječnja 2018. u 14:00 sati. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u knjigu primjedbi izloženu uz Studiju na mjestu Javnog uvida, mogu se uputiti i pismenim putem na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša , Odsjek za zaštitu okoliša, Ulica Grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb ili se mogu dati izjavom na zapisnik kod istog tijela, za vrijeme trajanja Javnog uvida, zaključno sa datumom 25. siječnja 2018.

Studiju je moguće pogledati i u elektronskom obliku na sljedećoj poveznici:

https://www.samobor.hr/grad/savjetovanja-u-tijeku-c42

Tagovi:, , , , , , ,