Upute kandidatima – Projekt „Čigra“

Napisao admin, . Postano u Nekategorizirano

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu za vrijeme trajanja projekta „Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave (ČIGRA)“  imenovano odlukom (KLASA: 112-03/17-01/02; URBROJ: 238/1-128-17-5, od 27. rujna 2017. godine), utvrdilo je dana 28. rujna 2017. godine da su na natječaj za prijam u radni odnos za radno mjesto stručni suradnik/ca na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu za vrijeme trajanja projekta „Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave (ČIGRA)“ u sklopu Programa Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska,  u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“ objavljenog dana 13. rujna 2017. godine u „Narodnim novinama“ broj 92/2017, pristigle tri zamolbe.

Formalne uvjete zadovoljavaju slijedeći kandidati koji su pozvani na testiranje:

  1. Tomica Rubinić
  2. Ivona Grgurić

Upute kandidatima za testiranje objavljene su na službenim web stranicama i oglasnoj ploči Javne ustanove te su poslane s pozivom za testiranje putem e-pošte.

Testiranje za provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova za rad na projektu „Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave (ČIGRA)“ održat će se u petak 06. listopada 2017. godine u 13.00 sati, u službenim prostorijama Javne ustanove.

 

Upute kandidatima za testiranje možete preuzeti ovdje.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i
drugim zaštićenim dijelovima prirode na području
Zagrebačke županije „Zeleni prsten“