Čuvarska služba

Obavlja najsloženije poslove neposrednog nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže na temelju ovlaštenja propisanih pozitivnim zakonskim propisima i općim aktima, a koji zahtijevaju posebnu samostalnost i stručnost, donosi mjere sukladno zakonu, te obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.