Završio projekt Zajedno za rijeku Savu

Napisao projekti, . Postano u Vijesti

U svibnju 2018. Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije započela je s provedbom projekta „Zajedno za rijeku Savu“, a projekt je završio 31. prosinca 2018. U sklopu projekta provedene su mnogobrojne aktivnosti, a niže je dan pregled glavnih postignuća projekta.

Održana su četiri predavanja o vrijednostima Natura 2000 područja Sava kod Hrušćice. Prvo predavanje održano je 8. svibnja 2018. za učenike osmih razreda OŠ Rugvica. Drugo predavanje održano je za lokalno stanovništvo 21. kolovoza 2018., dok su treće i četvrto predavanje održana u sklopu sastanaka Suradničkog vijeća za upravljanje Natura 2000 područjem Sava kod Hrušćice.

Početkom lipnja tiskan je i promotivno edukacijski letak projekta u nakladi od 500 komada koji su podijeljeni tijekom održanih predavanja te sastanaka s važnim dionicima za upravljanje rijekom Savom. U svrhu promocije i edukacije organizirana su i dva gostovanja u radijskim emisijama radijskih postaja „Radio Sveta Nedelja“ i „Radio Sveti Martin“.

Provedena su tri stručna istraživanja kojima su prikupljeni podaci važni za kvalitetno upravljanje područjem. Radi se o sljedećim istraživanjima:

  1. Geomorfološko istraživanje riječnih sprudova, otoka i obale rijeke Save na području dijela ekološke mreže Natura 2000 – HR1000002 Sava kod Hrušćice“ koje je proveo prof. dr. sc. Nenad Buzjak s Geografskog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu.
  2. Botaničko istraživanje sprudova, otoka i obala rijeke Save na dijelu Natura 2000 područja Sava kod Hrušćice HR1000002 koje je provela dr. sc. Suzana Buzjak s Hrvatskog prirodoslovnog muzeja
  3. Istraživanje faune ptica Natura 2000 područja Sava kod Hruščice koje je proveo stručni suradnik Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije – Luka Basrek.

Osmišljen je obrazac monitoringa kojim će uključeni predstavnici lokalnog stanovništva (a i svi ostali zainteresirani) u budućnosti moći sudjelovati u praćenju stanja prirode ovog Natura 2000 područja. Protokol obuhvaća praćenje stanja ptica, sprudova, erozije obale, ilegalnih odlagališta otpada, povijesne lokacije eksploatacije šljunka te prisustvo invazivnih biljnih vrsta.

Nabavljena je oprema za Udrugu Savki lađari koja olakšava provedbu monitoringa. Radi se o motoru za čamac, 2 dalekozora te fotoaparatu.

Osnovano je Suradničko vijeće za upravljanje Natura 2000 područjem Sava kod Hrušćice. Suradničko vijeće predstavlja trajni mehanizam za uključivanje lokalnog stanovništva u proces upravljanja. Uključivanje u proces upravljanja podrazumijeva informiranje dionika o aktivnostima koje Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije provodi, davanje prilike svima zainteresiranima da istaknu probleme koji postoje ta daju svoje prijedloge za poboljšanje upravljanja. Osnivački sastanak održan je 27. rujna 2018. dok je drugi sastanak održan 22. studenog 2018.

U sklopu sastanaka održane su radionice sa sudionicima kako bi se utvrdili glavni problemi područja te kako bi se formirale preporuke za upravljanje. Preporuke služe Javnoj ustanovi Zeleni prsten Zagrebačke županije kao smjernice za poboljšanje rada, a također su poslane u formi dopisa Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu od kojih se očekuje pomoć u rješavanju problema koji izlaze van granica županije pa i države. Prepoznata su sljedeća četiri glavna problema:

  1. Ilegalno odlaganje otpada uz i u rijeku Savu.
  2. Ilegalno iskapanje i odvoz zemlje.
  3. Problemi s razinama sedimenta u rijeci Savi – uglavnom se radi o nedostatku sedimenta koji je zaustavljen branama hidroelektrana u Sloveniji, a na pojedinim lokacijama je razina šljunka visoka zbog čega je plovidba onemogućena.
  4. Problemi s čestim promjenama razine Save što je također uzrokovano radom hidroelektrana u Sloveniji.

Ukupna vrijednost ovog projekta je 9985 EUR. Organizacija „Parkovi Dinarida – Mreža zaštićenih područja Dinarida“ sufinancira projekt sa 70% sredstava, dok 30 % osigurava Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije. Partner u provedbi projekta je Ekološko etnološko rekreacijska udruga ljubitelja Save – „Savski lađari“ iz Rugvice. Projekt se provodi kroz regionalni Program donacija za zaštićena područja, koji provode Parkovi Dinarida – mreža zaštićenih područja Dinarida i WWF Adria, a financira Švedska razvojna agencija Sida. Glavni cilj Programa je izgradnja partnerstva između zaštićenih područja i predstavnika lokalnih zajednica utemeljena na principima odgovornosti, transparentnosti i aktivnog sudjelovanja građana.