Javna nabava

JEDNOSTAVNA NABAVA

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“ temeljem Odluke o početku postupka jednostavne nabave i imenovanju Stručnog povjerenstva Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“ za veterinarske usluge za potrebe projekta „Spas za barske – stop za invazivne kornjače“ (KLASA: 352-01/22-19/01, URBROJ: 238-1-128-36, Samobor, 13. travnja 2023.) pokrenula je postupak jednostavne nabave za nabavu veterinarskih usluga.

Poziv na dostavu ponude 
Ponudbeni list
Troškovnik 
Protokol

 

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“ temeljem Odluke o početku postupka jednostavne nabave i imenovanju Stručnog povjerenstva Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“ za nabavu službenog vozila za potrebe projekta „Spas za barske – stop za invazivne kornjače“ (KLASA: 352-01/22-19/01, URBROJ: 238-1-128-9, Samobor, 21. veljače 2023.) pokrenula je postupak jednostavne nabave za nabavu službenog vozila.

 

Poziv na dostavu ponude 

Tehnička specifikacija vozila

Ponudbeni list

Troškovnik 

Odluka o odabiru

Skip to content