Dokumenti

Dokumenti i propisi iz djelokruga rada Javne ustanove Zeleni prsten.

2023.

Financijski plan za 2023. godinu

 


 

2022.

Financijsko izvješće s godišnjim obračunom za 2022.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2022. godinu ( .xls / .pdf )

Bilješke uz financijski izvještaj za 2022. godinu

II Izmjene Financijskog plana za 2022.

Izmjene Financijskog plana za 2022.

Financijski plan za 2022. godinu

 


 

2021.

Financijsko izvješće s godišnjim obračunom za 2021.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu ( .xls / .pdf )

Bilješke uz financijski izvještaj za 2021. godinu

Izmjene Financijskog plana za 2021. godinu

Financijski plan za 2021. godinu

 


 

2020.

Financijsko izvješće s godišnjim obračunom za 2020. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu ( .xls / .pdf )

Bilješke uz financijski izvještaj za 2020. godinu

Financijski plan za 2020. godinu

 


 

2019.

Financijsko izvješće s godišnjim obračunom za 2019. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu ( .xls / .pdf )

Bilješke uz financijski izvještaj za 2019. godinu

Izmjene Financijskog plana za 2019. godinu

Financijski plan za 2019. godinu

 


 

2018.

Financijsko izvješće s godišnjim obračunom za 2018. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu ( .xls )

Bilješke uz financijski izvještaj za 2018. godinu

II Izmjene Financijskog plana za 2018. godinu

Izmjene Financijskog plana za 2018. godinu

Financijski plan za 2018. godinu

 


 

2017.

Financijsko izvješće s godišnjim obračunom za 2017. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu ( .xls / .pdf )

Bilješke uz financijski izvještaj za 2017. godinu

Izmjene Financijskog plana za 2017. godinu

Financijski plan za 2017. godinu

2023.

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke županije za 2023. godinu

 


 

2022.

Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke županije za 2022.

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke županije za 2022. godinu

 


 

2021.

Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke županije za 2021.

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke županije za 2021. godinu

 


 

2020.

Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke županije za 2020. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke županije za 2020. godinu

 


 

2019.

Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke županije za 2019. godinu

Izmjena Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke županije za 2019. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke županije za 2019. godinu

 


 

2018.

Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke županije za 2018. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke županije za 2018. godinu

 


 

2017.

Izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke županije za 2017. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke županije za 2017. godinu

 


 

2016.

Izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke županije za 2016. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke županije za 2016. godinu

 


 

2015.

Izvješće o ostvarivanju Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke županije za 2015. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke županije za 2015. godinu

 


 

2014.

Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke županije za 2014. godinu

Odluka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke županije za 2014. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja i drugih zaštićenih dijelova prirode na području Zagrebačke županije za 2014. godinu

 


 

2013.

Izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke županije za 2013. godinu

Godišnji plan i program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Zagrebačke županije za 2013. godinu

 


 

2012.

Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Zagrebačke županije za 2012. godinu

 

18. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom 

Odluka o upućivanju prijedloga Plana upravljanja područjem ekološke mreže  i zaštićenim područjem uz rijeku Sutlu na javnu raspravu

Odluka o upućivanju prijedloga Plana upravljanja područjima ekološke mreže Odransko polje i Turpolje te pridruženim zaštićenim područjem  na javnu raspravu

Odluka o usvajanju Plana upravljanja posebnim rezervatima i područjem ekološke mreže Varoški lug
Plan upravljanja posebnim rezervatima i područjem ekološke mreže Varoški lug (PU 049)

Odluka o usvajanju Plana upravljanja područjem ekološke mreže Žutica

Plan upravljanja područjem ekološke mreže Žutica (PU 040)

Odluka o usvajanju Plana upravljanja  područjem ekološke mreže Sava kod Hrušćice sa šljunčarom Rakitje

Plan upravljanja područjem ekološke mreže Sava kod Hrušćice sa šljunčarom Rakitje (PU 7013)

Odluka o usvajanju Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Pokupskog bazena

Plan upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Pokupskog bazena

Odluka o usvajanju Plana upravljanja područjem ekološke mreže Sava nizvodno od Hrušćice

Plan upravljanja područjem ekološke mreže Sava nizvodno od Hrušćice

 


17. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom 

Poziv s Dnevnim redom 

Odluka o upućivanju prijedloga Plana upravljanja područjem ekološke mreže Sava kod Hrušćice sa šljunčarom Rakitje (PU 7013) na javnu raspravu

Plan upravljanja područjem ekološke mreže Sava kod Hrušćice sa šljunčarom Rakitje (PU 7013)

Odluka o upućivanju prijedloga Plana upravljanja područjem ekološke mreže Sava nizvodno od Hrušćice (PU 003) na javnu raspravu

Plan upravljanja područjem ekološke mreže Sava nizvodno od Hrušćice

Odluka o upućivanju prijedloga Plana upravljanja područjem ekološke mreže Žutica (PU 040) na javnu raspravu

Plan upravljanja područjem ekološke mreže Žutica

Odluka o upućivanju prijedloga Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Pokupskog bazena (PU 6045-1) na javnu raspravu

Plan upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Pokupskog bazena
Zapisnik 

Zapisnik 

 


 

16. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom 

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“

Odluka o upućivanju prijedloga Plana upravljanja posebnim rezervatima i područjem ekološke mreže Varoški lug (PU 049) na javnu raspravu

Prijedlog Plana upravljanja posebnim rezervatima i područjem ekološke mreže Varoški lug

Odluka o odabiru ponude za nabavu veterinarskih usluga za potrebe projekta „Spas za barske – stop za invazivne kornjače“

Zapisnik 

 


 

15. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom 

Odluka o upućivanju prijedloga Plana upravljanja područjem ekološke mreže Ribnjaci uz Česmu, Česma – šume, Ribnjak Dubrava, Ribnjaci Siščani i Blatnica, Ribnjaci Narta i Rijeka Česma te Posebnim rezervatom Česma (PU 047) na javnu raspravu

Plan upravljanja Posebnim botaničkim rezervatom Cret Dubravica i pridruženim područjem ekološke mreže

Zapisnik

 


 

14. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom 

Odluka UV o prihvaćanju Izvješća o radu za 2022.

Odluka o odabiru ponude za nabavu službenog vozila za potrebe projekta „Spas za barske – stop za invazivne kornjače

Zapisnik

 


 

13. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke županije za 2023. godinu

Financijsko izvješće s godišnjim obračunom za 2022.

Odluka o upućivanju Plana upravljanja osebnim botaničkim rezervatom Cret Dubravica i pridruženim područjem ekološke mreže  na javnu raspravu

Plan upravljanja Posebnim botaničkim rezervatom Cret Dubravica

Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa za 2022.

Odluka UV o vlastitim prihodima za 2023.

Odluka UV o prihvaćanju Izvješća o izvršenju mjera iz Akcijskog plana za provođenje antikorpucijskog programa

Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa Javne ustanove za 2023.

Zaključak UV o primanju na znanje Izvješća o pređenim kilometrima za 2022.

Zapisnik

 


 

12. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesijskog odobrenja 

II Izmjene Financijskog plana za 2022. 

Financijski plan za 2023.

Zapisnik

 


 

11. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

10. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Odluka o usvajanju cjenika usluga

Zapisnik

 


 

9. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Odluka o odabiru

Zapisnik

 


 

8. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg Financijskog izvješća

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o ostvarenim i utrošenim vlastitih prihodima

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održava, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ukupno prijeđenim kilometrima i potrošnji goriva za sva službena vozila

Zapisnik

 


 

7. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Odluka o usvajanju Plana upravljanja područjem ekološke mreže_Klinča Sela 

Odluka o usvajanju Plana upravljanja područjem ekološke mreže Odra kod Jagodna

Zapisnik

 


 

6. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Odluka UV o prihvaćanju Izvješća o radu

Odluka UV o stavljanju van snage pročišćenog teksta Pravilnika o plaćama i naknadama

Odluka o upućivanju PU Klinča sela na javnu raspravu

Odluka o upućivanju PU Odra kod Jagodna na javnu raspravu

Odluka o usvajanju Plana upravljanja područjem ekološke mreže Vugrinova špilja

Odluka o usvajanju Plana upravljanja područjem ekološke mreže Gornji Hruševec-potok Kravaščica i Klasnići

Odluka o davanju koncesijskog odobrenja

Zapisnik

 


 

5. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Odluka o pokretanju postupka davanja koncesijskog odobrenja 

Odluke o upućivanju prijedloga PU  područjem Vugrinova špilja na javnu raspravu

Odluke o upućivanju prijedloga PU  područjem Gornji Hruševec – potok Kravarščica i Klasnići na javnu raspravu

Odluka o usvajanju Cjenika usluga

Zapisnik

 


 

4. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zaključak o primanju na znanje mišljenja MINGOR-a

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarenim i utrošenim vlastitim prihodima za 2021.

Odluka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg programa za 2021.

Odluka o usvajanju Financijskog izvješća za 2021.

Odluka o vlastitim prihodima za 2022.

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o prijeđenim kilometrima za 2021.

Zapisnik

 


 

3. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

POdluka o prihvaćanju izvješća oizvršenju mjera iz Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa

Zapisnik

 


 

2. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

 

1. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

 

40. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

39. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

38. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

37. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

36. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

35. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

34. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

33. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

32. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

31. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

30. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

29. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

28. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

27. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

26. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

25. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

24. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

23. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

22. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

21. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

20. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

19. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

18. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

17. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

16. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

15. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

14. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

13. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

12. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

11. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

10. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

9. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

8. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

7. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

6. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

5. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

4. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

3. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

2. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

1. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

17. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom 

Poziv s Dnevnim redom 

Odluka o upućivanju prijedloga Plana upravljanja područjem ekološke mreže Sava kod Hrušćice sa šljunčarom Rakitje (PU 7013) na javnu raspravu

Plan upravljanja područjem ekološke mreže Sava kod Hrušćice sa šljunčarom Rakitje (PU 7013)

Odluka o upućivanju prijedloga Plana upravljanja područjem ekološke mreže Sava nizvodno od Hrušćice (PU 003) na javnu raspravu

Plan upravljanja područjem ekološke mreže Sava nizvodno od Hrušćice

Odluka o upućivanju prijedloga Plana upravljanja područjem ekološke mreže Žutica (PU 040) na javnu raspravu

Plan upravljanja područjem ekološke mreže Žutica

Odluka o upućivanju prijedloga Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Pokupskog bazena (PU 6045-1) na javnu raspravu

Plan upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Pokupskog bazena
Zapisnik 

 

 


 

 

16. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom 

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“

Odluka o upućivanju prijedloga Plana upravljanja posebnim rezervatima i područjem ekološke mreže Varoški lug (PU 049) na javnu raspravu

Prijedlog Plana upravljanja posebnim rezervatima i područjem ekološke mreže Varoški lug

Odluka o odabiru ponude za nabavu veterinarskih usluga za potrebe projekta „Spas za barske – stop za invazivne kornjače“

Zapisnik 

 


 

15. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom 

Odluka o upućivanju prijedloga Plana upravljanja područjem ekološke mreže Ribnjaci uz Česmu, Česma – šume, Ribnjak Dubrava, Ribnjaci Siščani i Blatnica, Ribnjaci Narta i Rijeka Česma te Posebnim rezervatom Česma (PU 047) na javnu raspravu

Plan upravljanja Posebnim botaničkim rezervatom Cret Dubravica i pridruženim područjem ekološke mreže

Zapisnik

 


 

14. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom 

Odluka UV o prihvaćanju Izvješća o radu za 2022.

Odluka o odabiru ponude za nabavu službenog vozila za potrebe projekta „Spas za barske – stop za invazivne kornjače

Zapisnik

 


 

13. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke županije za 2023. godinu

Financijsko izvješće s godišnjim obračunom za 2022.

Odluka o upućivanju Plana upravljanja osebnim botaničkim rezervatom Cret Dubravica i pridruženim područjem ekološke mreže  na javnu raspravu

Plan upravljanja Posebnim botaničkim rezervatom Cret Dubravica

Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa za 2022.

Odluka UV o vlastitim prihodima za 2023.

Odluka UV o prihvaćanju Izvješća o izvršenju mjera iz Akcijskog plana za provođenje antikorpucijskog programa

Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa Javne ustanove za 2023.

Zaključak UV o primanju na znanje Izvješća o pređenim kilometrima za 2022.

Zapisnik

 


 

12. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesijskog odobrenja 

II Izmjene Financijskog plana za 2022. 

Financijski plan za 2023.

Zapisnik

 


 

11. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

10. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Odluka o usvajanju cjenika usluga

Zapisnik

 


 

9. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Odluka o odabiru

Zapisnik

 


 

8. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg Financijskog izvješća

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o ostvarenim i utrošenim vlastitih prihodima

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održava, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ukupno prijeđenim kilometrima i potrošnji goriva za sva službena vozila

Zapisnik

 


 

7. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Odluka o usvajanju Plana upravljanja područjem ekološke mreže_Klinča Sela 

Odluka o usvajanju Plana upravljanja područjem ekološke mreže Odra kod Jagodna

Zapisnik

 


 

6. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Odluka UV o prihvaćanju Izvješća o radu

Odluka UV o stavljanju van snage pročišćenog teksta Pravilnika o plaćama i naknadama

Odluka o upućivanju PU Klinča sela na javnu raspravu

Odluka o upućivanju PU Odra kod Jagodna na javnu raspravu

Odluka o usvajanju Plana upravljanja područjem ekološke mreže Vugrinova špilja

Odluka o usvajanju Plana upravljanja područjem ekološke mreže Gornji Hruševec-potok Kravaščica i Klasnići

Odluka o davanju koncesijskog odobrenja

Zapisnik

 


 

5. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Odluka o pokretanju postupka davanja koncesijskog odobrenja 

Odluke o upućivanju prijedloga PU  područjem Vugrinova špilja na javnu raspravu

Odluke o upućivanju prijedloga PU  područjem Gornji Hruševec – potok Kravarščica i Klasnići na javnu raspravu

Odluka o usvajanju Cjenika usluga

Zapisnik

 


 

4. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zaključak o primanju na znanje mišljenja MINGOR-a

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarenim i utrošenim vlastitim prihodima za 2021.

Odluka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg programa za 2021.

Odluka o usvajanju Financijskog izvješća za 2021.

Odluka o vlastitim prihodima za 2022.

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o prijeđenim kilometrima za 2021.

Zapisnik

 


 

3. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

POdluka o prihvaćanju izvješća oizvršenju mjera iz Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa

Zapisnik

 


 

2. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

 

1. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

 

40. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

39. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

38. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

37. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

36. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

35. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

34. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

33. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

32. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

31. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

30. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

29. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

28. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

27. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

26. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

25. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

24. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

23. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

22. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

21. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

20. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

19. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

18. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

17. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

16. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

15. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

14. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

13. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

12. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

11. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

10. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

9. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

8. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

7. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

6. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

5. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

4. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

3. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

2. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

1. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

15. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom 

Odluka o upućivanju prijedloga Plana upravljanja područjem ekološke mreže Ribnjaci uz Česmu, Česma – šume, Ribnjak Dubrava, Ribnjaci Siščani i Blatnica, Ribnjaci Narta i Rijeka Česma te Posebnim rezervatom Česma (PU 047) na javnu raspravu

Plan upravljanja Posebnim botaničkim rezervatom Cret Dubravica i pridruženim područjem ekološke mreže

 

 


 

14. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom 

Odluka UV o prihvaćanju Izvješća o radu za 2022.

Odluka o odabiru ponude za nabavu službenog vozila za potrebe projekta „Spas za barske – stop za invazivne kornjače

Zapisnik

 


 

13. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke županije za 2023. godinu

Financijsko izvješće s godišnjim obračunom za 2022.

Odluka o upućivanju Plana upravljanja osebnim botaničkim rezervatom Cret Dubravica i pridruženim područjem ekološke mreže  na javnu raspravu

Plan upravljanja Posebnim botaničkim rezervatom Cret Dubravica

Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa za 2022.

Odluka UV o vlastitim prihodima za 2023.

Odluka UV o prihvaćanju Izvješća o izvršenju mjera iz Akcijskog plana za provođenje antikorpucijskog programa

Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa Javne ustanove za 2023.

Zaključak UV o primanju na znanje Izvješća o pređenim kilometrima za 2022.

Zapisnik

 


 

12. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesijskog odobrenja 

II Izmjene Financijskog plana za 2022. 

Financijski plan za 2023.

Zapisnik

 


 

11. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

10. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Odluka o usvajanju cjenika usluga

Zapisnik

 


 

9. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Odluka o odabiru

Zapisnik

 


 

8. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg Financijskog izvješća

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o ostvarenim i utrošenim vlastitih prihodima

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održava, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ukupno prijeđenim kilometrima i potrošnji goriva za sva službena vozila

Zapisnik

 


 

7. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Odluka o usvajanju Plana upravljanja područjem ekološke mreže_Klinča Sela 

Odluka o usvajanju Plana upravljanja područjem ekološke mreže Odra kod Jagodna

Zapisnik

 


 

6. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Odluka UV o prihvaćanju Izvješća o radu

Odluka UV o stavljanju van snage pročišćenog teksta Pravilnika o plaćama i naknadama

Odluka o upućivanju PU Klinča sela na javnu raspravu

Odluka o upućivanju PU Odra kod Jagodna na javnu raspravu

Odluka o usvajanju Plana upravljanja područjem ekološke mreže Vugrinova špilja

Odluka o usvajanju Plana upravljanja područjem ekološke mreže Gornji Hruševec-potok Kravaščica i Klasnići

Odluka o davanju koncesijskog odobrenja

Zapisnik

 


 

5. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Odluka o pokretanju postupka davanja koncesijskog odobrenja 

Odluke o upućivanju prijedloga PU  područjem Vugrinova špilja na javnu raspravu

Odluke o upućivanju prijedloga PU  područjem Gornji Hruševec – potok Kravarščica i Klasnići na javnu raspravu

Odluka o usvajanju Cjenika usluga

Zapisnik

 


 

4. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zaključak o primanju na znanje mišljenja MINGOR-a

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarenim i utrošenim vlastitim prihodima za 2021.

Odluka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg programa za 2021.

Odluka o usvajanju Financijskog izvješća za 2021.

Odluka o vlastitim prihodima za 2022.

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o prijeđenim kilometrima za 2021.

Zapisnik

 


 

3. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

POdluka o prihvaćanju izvješća oizvršenju mjera iz Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa

Zapisnik

 


 

2. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

 

1. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

 

40. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

39. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

38. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

37. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

36. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

35. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

34. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

33. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

32. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

31. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

30. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

29. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

28. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

27. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

26. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

25. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

24. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

23. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

22. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

21. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

20. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

19. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

18. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

17. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

16. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

15. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

14. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

13. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

12. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

11. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

10. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

9. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

8. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

7. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

6. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

5. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

4. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

3. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

2. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

1. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

8. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg Financijskog izvješća

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o ostvarenim i utrošenim vlastitih prihodima

 


 

7. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Odluka o usvajanju Plana upravljanja područjem ekološke mreže_Klinča Sela 

Odluka o usvajanju Plana upravljanja područjem ekološke mreže Odra kod Jagodna

Zapisnik

 


 

6. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Odluka UV o prihvaćanju Izvješća o radu

Odluka UV o stavljanju van snage pročišćenog teksta Pravilnika o plaćama i naknadama

Odluka o upućivanju PU Klinča sela na javnu raspravu

Odluka o upućivanju PU Odra kod Jagodna na javnu raspravu

Odluka o davanju koncesijskog odobrenja

Zapisnik

 


 

5. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Odluka o pokretanju postupka davanja koncesijskog odobrenja 

Odluke o upućivanju prijedloga PU na javnu raspravu

Odluka o usvajanju Cjenika usluga

Zapisnik

 


 

4. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

3. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

2. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

 

1. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

 

40. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

39. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

38. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

37. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

36. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

35. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

34. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

33. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

32. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

31. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

30. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

29. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

28. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

27. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

26. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

25. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

24. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

23. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

22. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

21. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

20. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

19. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

18. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

17. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

16. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

15. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

14. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

13. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

12. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

11. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

10. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

9. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

8. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

7. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

6. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

5. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

4. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

3. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

2. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

1. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

8. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg Financijskog izvješća

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o ostvarenim i utrošenim vlastitih prihodima

 


 

7. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Odluka o usvajanju Plana upravljanja područjem ekološke mreže_Klinča Sela 

Odluka o usvajanju Plana upravljanja područjem ekološke mreže Odra kod Jagodna

Zapisnik

 


 

6. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Odluka UV o prihvaćanju Izvješća o radu

Odluka UV o stavljanju van snage pročišćenog teksta Pravilnika o plaćama i naknadama

Odluka o upućivanju PU Klinča sela na javnu raspravu

Odluka o upućivanju PU Odra kod Jagodna na javnu raspravu

Odluka o davanju koncesijskog odobrenja

Zapisnik

 


 

5. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Odluka o pokretanju postupka davanja koncesijskog odobrenja 

Odluke o upućivanju prijedloga PU na javnu raspravu

Odluka o usvajanju Cjenika usluga

Zapisnik

 


 

4. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

3. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

2. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

 

1. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

 

40. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

39. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

38. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

37. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

36. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

35. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

34. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

33. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

32. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

31. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

30. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

29. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

28. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

27. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

26. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

25. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

24. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

23. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

22. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

21. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

20. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

19. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

18. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

17. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

16. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

15. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

14. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

13. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

12. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

11. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

10. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

9. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

8. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

7. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

6. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

5. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

4. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

3. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

2. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

1. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 

5. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Odluka o pokretanju postupka davanja koncesijskog odobrenja 

Odluke o upućivanju prijedloga PU na javnu raspravu

Odluka o usvajanju Cjenika usluga

Zapisnik

 

 

 


 

4. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

3. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

2. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

 

1. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

 

40. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

39. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

38. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

37. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

36. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

35. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

34. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

33. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

32. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

31. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

30. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

29. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

28. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

27. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

26. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

25. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

24. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

23. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

22. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

21. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

20. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

19. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

18. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

17. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

16. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

15. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

14. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

13. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

12. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

11. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

10. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

9. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

8. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

7. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

6. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

5. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

4. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

3. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

2. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

1. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 

5. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Odluka o pokretanju postupka davanja koncesijskog odobrenja 

Odluke o upućivanju prijedloga PU na javnu raspravu

Odluka o usvajanju Cjenika usluga

Zapisnik

 

 

 


 

4. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

3. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

2. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

 

1. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

 

40. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

39. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

38. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

37. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

36. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

35. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

34. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

33. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

32. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

31. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

30. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

29. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

28. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

27. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

26. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

25. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

24. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

23. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

22. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

21. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

20. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

19. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

18. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

17. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

16. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

15. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

14. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

13. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

12. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

11. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

10. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

9. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

8. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

7. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

6. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

5. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

4. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

3. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

2. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

1. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 

5. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Odluka o pokretanju postupka davanja koncesijskog odobrenja 

Odluke o upućivanju prijedloga PU na javnu raspravu

Odluka o usvajanju Cjenika usluga

Zapisnik

 

 

 


 

4. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

3. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

2. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

 

1. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

 

40. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

39. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

38. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

37. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

36. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

35. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

34. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

33. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

32. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

31. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

30. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

29. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

28. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

27. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

26. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

25. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

24. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

23. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

22. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

21. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

20. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

19. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

18. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

17. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

16. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

15. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

14. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

13. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

12. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

11. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

10. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

9. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

8. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

7. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

6. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

5. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

4. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

3. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

2. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

1. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 

4. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

 


 

3. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

2. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

 

1. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

 

40. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

39. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

38. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

37. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

36. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

35. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

34. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

33. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

32. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

31. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

30. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

29. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

28. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

27. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

26. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

25. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

24. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

23. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

22. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

21. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

20. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

19. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

18. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

17. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

16. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

15. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

14. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

13. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

12. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

11. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

10. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

9. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

8. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

7. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

6. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

5. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

4. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

3. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

2. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

 


 

1. sjednica Upravnog vijeća

Poziv s Dnevnim redom

Zapisnik

Natječaji,  javni pozivi i koncesijska odobrenja

Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“ na 16. sjednici donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije, za mandatno razdoblje od četiri godine.

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 46/2023, dana 28. travnja 2023. godine.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ u zatvorenoj omotnici za pismo na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“, 151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor, s naznakom „Ne otvarati – natječaj za ravnatelja/ ravnateljicu“.

Cjelokupni tekst natječaja možete vidjeti ovdje.
Poziv na intervju možete vidjeti ovdje word/pdf

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“, raspisala je Natječaj za prijam u radni odnos za radno mjesto: suradnik na projektima (m/ž) – 2 izvršitelja na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za predviđenog trajanja projekta »Spas za barske – stop za invazivne kornjače« (predvidivo do 30. lipnja 2026. godine) u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije »Zeleni prsten«. Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.

Javni natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” 154/2022 od dana 28. prosinca 2022. godine. Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije »Zeleni prsten«, 151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor, s naznakom »Ne otvarati – natječaj za suradnika na projektima«.

Cjelokupni tekst natječaja možete vidjeti ovdje.

Upute kandidatima možete preuzeti ovdje.

Obavijest o izboru kandidata možete preuzeti ovdje

Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije pruža javne usluge u vidu izdavanja koncesijskih odobrenja pravnim ili fizičkim osobama za gospodarsko korištenje prirodnih dobara i/ili obavljanje drugih dopuštenih djelatnosti na zaštićenom području. Preduvjet izdavanja koncesijskih odobrenja za pravne i fizičke osobe jest njihova registriranost za obavljanje predmetnih djelatnosti. Popis djelatnosti za koje se može dati koncesijsko odobrenje na zaštićenom području propisan je Pravilnikom o koncesijskim odobrenjima na zaštićenom području (NN 9/2021).
Postupak davanja koncesijskog odobrenja provodi se javnim prikupljanjem ponuda, a može se pokrenuti i na zahtjev pravne i/ili fizičke osobe ili po službenoj dužnosti, dok se u iznimnim slučajevima koncesijsko odobrenje može dati neposredno na zahtjev bez prikupljanja ponuda.  Zakonom o zaštiti prirode propisane su novčane kazne za slučajeve nepoštivanja zakonske regulative.

Zahtjev za izdavanje jednokratnog koncesijskog odobrenja možete preuzeti ovdje. 

Odluka o koncesijskom odobrenju – BBK Šišmiš

Odluka o koncesijskom odobrenju – Etno fletno

Odluka o koncesijskom odobrenju – Grgosova špilja

Odluka o koncesijskom odobrenju – Ljekovito bilje d.o.o.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“, raspisala je Natječaj za prijam u radni odnos za radno mjesto, Suradnik/ica na projektu – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu za vrijeme predviđenog trajanja projekta „Partneri za prirodu-Partners for Nature“ (do 30.11.2020. godine), financiranom od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske,  za provedbu projekta „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoju“ u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.

Javni natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” 11/2020 od dana 30. siječnja 2020. godine.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama neposredno ili poštom na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“, 151. Samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor, s naznakom „Ne otvarati – natječaj za suradnika na projektu“.

Cjelokupni tekst natječaja možete vidjeti ovdje.

Na temelju Odluke Upravnog vijeća o prodaji rashodovane pokretne dugotrajne imovine Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“, KLASA: 023-01/19-02/07, URBROJ: 238/1-128-19-11, od 3. prosinca 2019. raspisuje se  Javno nadmetanje za prodaju rabljenih osobnih vozila u vlasništvu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“

Tekst javnog nadmetanja

Ponudbeni list

Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“ na 19. sjednici  donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije,  za mandatno razdoblje od četiri godine.

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama 33/19,  dana 3. travnja 2019. godine.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“, 151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor, s naznakom „Ne otvarati – natječaj za imenovanje ravnatelja/ice“.

Cjelokupni tekst natječaja možete vidjeti ovdje.

Skip to content