Etičko povjerenstvo

ETIČKO POVJERENSTVO

Etičko povjerenstvo prati primjenu Etičkog kodeksa Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije, promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima zaposlenika te odnosima zaposlenika prema strankama i vanjskim suradnicama, zaprima pritužbe zaposlenika na poslovanje i postupanje koje je protivno odredbama etičkog kodeksa Javne ustanove, provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe te vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.

Etičko povjerenstvo:

  1. Darko Slukan
  2. Boris Gerenčević
  3. Maja Pintar
Skip to content