O nama

Zagrebačka županija vodeća je inovativna gospodarska županija čiji se razvoj temelji na društvu znanja, prepoznatljivoj i očuvanoj kulturnoj i prirodnoj baštini, privlačnosti za rad, boravak i življenje, a povezana je skladno s razvojem Grada Zagreba.

VIZIJA

Vizija JU Zeleni prsten Zagrebačke županije je potaknuti procese zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja Zagrebačke županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara u odnosu na izazove globalizacije, ekoloških i klimatskih izazova pred zaštitom prirode i okoliša.

MISIJA

Misija JU Zeleni prsten Zagrebačke županije je razvijanje vrsnosti stručnog i istraživačkog rada u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode na području Županije u vidu monitoringa, u području nadzora provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode, očuvanja područja ekološke mreže te prijenosa znanja i osvješćivanja iz područja zaštite prirode i okoliša lokalnog stanovništva i svih dionika.

CILJEVI

Opći ciljevi JU Zeleni prsten Zagrebačke županije su:

  • očuvanje bogate prirodne baštine,
  • korištenje EU fondova u svrhu poboljšanja procesa zaštita, održavanja i promicanja zaštićenih područja
  • razvoj JU Zeleni prsten u pravcu stručno – znanstvene ustanove.

 

Posebni ciljeve, odnosno mjere kroz koje se ostvaruju opći ciljevi su:

  • uspostava i upravljanje zaštićenim dijelovima prirode;
  • zaštita i održivo korištenje prirodne baštine;
  • edukacija, komunikacija i suradnja s lokalnim stanovništvom;
  • promocija zaštićenih područja Zagrebačke županije;
  • osmišljavanje ekoturističke edukativne ponude temeljene na prirodnoj baštini.

DJELATNOSTI

Djelatnosti Ustanove obuhvaćaju obavljanje poslova i istraživanja vezanih uz zaštitu, održavanje i promicanje zaštićenih područja Zagrebačke županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara te nadziranja prirodnih vrijednosti u Zagrebačkoj županiji provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode.

USTROJSTVO

Tijela ustanove

Temeljem Statuta tijela Ustanove su Upravno vijeće i ravnatelj. Upravno vijeće upravlja Ustanovom, a ravnatelj je voditelj Ustanove.

Članovi upravnog vijeća
Stjepan Esih, upr.iur. – predsjednik
Ljiljana Maričić
Marija Lindić
Marin Žafran
Zlatko Šoštarić

Ravnateljica
dr.sc. Tatjana Masten Milek, znanstveni suradnik

Ustroj ustanove

Djelatnosti JU Zeleni prsten Zagrebačke županije obavljaju se kroz 3 ustrojstvene jedinice: Ured ravnatelja, Stručna služba i Čuvarska služba.

Ured ravnatelja upravlja i koordinira rad svih službi te obavlja opće, administrativne i stručne poslove, odnose s javnošću, poslove javnog informiranja te protokolarne poslove, komunicira i surađuje s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave te s institucijama iz inozemstva.

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na zaštitu, praćenje stanja, održavanje i promicanje zaštićenih područja, dijela ekološke mreže Natura 2000 i ostalih prirodnih vrijednosti, a sve u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara.

Služba čuvara prirode obavlja poslove nadzora i provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima te dijelu ekološke mreže Natura 2000 kojom Ustanova upravlja.

KONTAKTI

JAVNA USTANOVA ZELENI PRSTEN ZAGREBAČKE ŽUPANIJE                                                                                                                                                                

151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor

Tel: +385 1 6111 552
E-mail: info@zeleni-prsten.hr
OIB: 30375380377
IBAN: HR 14 2340009 1110342778

Ured ravnatelja

Ravnateljica:
dr.sc. Tatjana Masten Milek, znanstveni suradnik
e-mail: tatjana.masten.milek@zeleni-prsten.hr

Viši stručni savjetnik za opće poslove
Maja Pintar, mag.geogr.
mob: +385(0)99 3375 133
e-mail: maja@zeleni-prsten.hr

Suradnica za promidžbu i komunikaciju
Željka Šabarić, bacc.oec
mob: +385(0)99 3375 134
e-mail: zeljka@zeleni-prsten.hr

Stručna služba

Voditelj projekata:
Luka Basrek, mag. oecol. et prot. nat.
mob: +385(0)99 3375 135
e-mail: luka@zeleni-prsten.hr

Viši stručni savjetnik
Boris Gerenčević, dip. ing. agr.
mob: +385(0)99 3375 136
e-mail: boris@zeleni-prsten.hr

Suradnik na projektu:
Tomica Rubinić
mob: +385(0)994844 663
e-mail: tomica@zeleni-prsten.hr

Suradnica na projektu:
Martina Drnić
mob: +385(0)994844 662
e-mail: martina.drnic@zeleni-prsten.hr

Čuvarska služba

Glavni čuvar prirode
Darko Slukan, dipl. soc.
mob: +385(0)99 3434 259
e-mail: darko.slukan@zeleni-prsten.hr

Ustrojstvo
Skip to content