Publikacije

Tajanstveni svijet Zagrebačke županije

Područje Zagrebačke županije karakterizira bogatstvo prirodnih resursa, u kojem se ističu šume, močvarni prostori, krški fenomeni te velika raznolikost biljnog i životinjskog svijeta. Zaštićena područja zauzimaju čak 37.690 ha što je 12,2% površine Zagrebačke županije. Ako ste zaljubljenici u prirodu, aktivni odmor i rekreaciju, zaštićeni predjeli Zagrebačke županije mjesto su koje morate posjetiti. 

Preuzmite hr. i engl.

Tajanstveni Svijet Zagrebačke županije HR-3_page-0001
Brosura Bijela-1_prosirena (00000002)

Bijela roda

Bijela roda jedna je od najpopularnijih ptičjih vrsta u Hrvatskoj, ne samo zbog legende da rode nose djecu već zbog suživota s čovjekom. Rode većinu svog života provedu kraj čovjeka, gnijezde se u selima, na krovovima kuća, crkava, vatrogasnih domova, štagljevima, stupovima od elektre, a hrane na poljoprivrednim površinama. Rode su dio identiteta hrvatskog sela. Njihovo dolazak i odlazak najavljuje smjenu godišnjih doba.

Brošuru preuzmite ovdje.

Ljepotica i zvijer

Invazivne vrste jedan su od najvećih izazova 21. stoljeća. Drugi su najveći uzrok gubitka bioraznolikosti u svijetu, štete našem zdravlju, prirodi, ali i gospodarstvu. U zadnjih 20 godina, na području Europske unije, uzrokovale su štete od barem 12 milijardi € godišnje, a očekuje se da će šteta rasti.
Publikacija je nastala u sklopu projekta Sava TIES, financiranog sredstvima EU – Europski fond za regionalni razvoj – ERDF i program IPA.

Preuzmite hrv., engl. i njem..

Brosura_Invanzivne_HR_28-05-2021-1_page-0001
Invazivne biljne vrste-1_page-0001

Invazivne biljne vrste i mogućnosti uklanjanja

Imaju značajan utjecaj na okoliš u kojem rastu pa tako i na čovjeka, a šteta koju nanose svjetskom gospodarstvu na godišnjoj razini se procjenjuje na 1,4 bilijarde dolara, tj. 5% vrijednosti svjetskog gospodarstva. Saznajte više o invazivnim vrstama, načinima i razlozima unosa, utjecaju na staništa kao i na živa bića, o njihovom negativnom utjecaju na bioraznolikost ili kako ih uklanjati.

Brošuru preuzmite ovdje.

Čudesna šuma Žutica

Brošura „Čudesna šuma Žutica“ opisuje život u  biljnom i životinjskom carstvu čudesne i fascinantne šume Žutice. Žutica svake godine uslijed obilnih poplava doživljava fantastične preobražaje. Poplavne vode rijeke Save ponovno donose život u stare rukavce i „mrtvaje“ koje je rijeka Lonja tijekom stoljeća, mijenjajuće svoj tok za sobom ostavljala.

Brošuru preuzmite ovdje.

Pozivnica Zutica-1_page-0001
Obnova rijeke Save HR-1_page-0001

Obnova rijeke Save od Brežica do Rugvice

U sklopu projekta “Sloboda za Savu”, izrađene su dvije studije za restauraciju i revitalizaciju duž rijeke Save. Ova studija izvodljivosti bavi se područjem rijeke Save od Brežica do Rugvice. Osim samog toka rijeke, obrađen je i ulazni dio oteretnog kanala Sava-Odra jer se radi o iznimno vrijednom mehanizmu za zaštitu grada Zagreba od poplava.

Preuzmite  hr.  i engl.

Gospodarenje otpadom u zaštićenim područjima

Hrvatska je po bioraznolikosti među najbogatijim europskim zemljama. U kontekstu suvremenog društva i načina života, prisustvo ljudi na određenom području znači i stvaranje otpada. Dodatni izazov je gospodarenje otpadom u zaštićenim područjima.

Ova brošura nastala je u sklopu projekta „Partneri za prirodu“ financiranog putem Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

Preuzmite hr. i engl.

Gospodarenje otpadom u zaštićenim područjima HR-1_page-0001
Održivo, transparento i participativno upravljanje zaštićenim područjem HR-1_page-0001

Održivo, transparentno i participativno upravljanje zaštićenim područjem

Ključno je da se u procese planiranja i samog upravljanja zaštićenim područjima uključe svi relevantni dionici za tematiku zaštićenih područja. Samo suradnjom svih možemo sačuvati ono najvažnije, našu prirodu. Brošura je izdana u sklopu projekta „Partneri za prirodu“ financiranog putem Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

Preuzmite hr. ili engl..

Čigra

Tematski broj svijeta ptica na temu čigra izdan je u sklopu projekta “Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave (ČIGRA)”, financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Znate li kako čigre izgledaju? Čime se hrane? Gdje se gnijezde? Koliko dugo žive? Koliko ih ima? Što ih ugrožava? Koliko vrsta čigri postoje? Koje čigre dolaze u Hrvatsku? Gdje su im staništa? Ako ne znate, preuzmite časopis i saznajte!

Svijet ptica- cigra-1_page-0001
Sava Kultura Natura-1_page-0001

Sava – susret kulture i prirode

Rijeka Sava je jedna od najzanimljivijih i najkompleksnijih rijeka u Europi. Čak 64% toka zaštićeno je u različitim kategorijama. Zahvaljujući dobroj očuvanosti, u rijeci Savi i uz nju nalazimo mnoge rijetke i ugrožene vrste i staništa.
Brošura je nastala u sklopu projekta „Sava kultura NATURA“ koji je financiran od strane Europske unije.
Preuzmite brošuru i upoznajte zaštićena područja uz Savu.

Skip to content