Ribe

Ribe su najraznolikija i najmnogobrojnija, a ipak najslabije istražena skupina kralježnjaka na našem planetu. Poznato je gotovo 15.000 vrsta slatkovodnih riba što je gotovo četvrtina poznatih vrsta kralježnjaka na Zemlji. Njihova evolucija započinje prije više od 250 milijuna godina. Iznimno su važne u vodenim ekosustavima jer dovode u balans hranidbene mreže i kruženje hranjivih tvari, pospješuju fiksiranje ugljičnog dioksida, imaju važnu ulogu u reaktivaciji sedimenta te su vrlo važan bioindikator kvalitete vode. Ograničene su na vodu u kojoj žive i dovoljan je tek jedan izljev otrovnih spojeva ili zakiseljene vode da bi cijela populacija, a katkada i vrsta otišla u nepovrat. Prisustvo velikog broja vrsta riba ukazuje na zdrave vodene ekosustave dok mali broj ili izostanak vrsta riba ukazuje na velike poremećaje ekosustava koji se onda vrlo često mogu odraziti i na kvalitetu podzemnih voda o kojima ovisimo. Povijesno su korištene i u borbi protiv bolesti kao što je bilo suzbijanje ličinki komaraca uz pomoć riba zbog sprječavanja širenja malarije.

Zlatni vijun

Zlatni vijun (Sabanejewia balcanica) ima zmijoliko, izduženo i bočno spljošteno tijelo dužine 8 do 12 cm, prekriveno sitnim ljuskama, usađenima duboko u kožu. Mala usta okružena su s tri para dugih brčića.

zlatni vijun
Perica Mustafić
Perica Mustafić

Dunavska paklara

Dunavska paklara (Eudontomyzon vladykovi) razlikuje se od ostalih europskih vrsta roda Eudontomyzon svojim parazitskim načinom života te velikim brojem zuba. Već u ličinačkom stadiju dosegnu do 24,5 cm, a odrasle jedinke narastu do 30 cm.

Crnka

Crnka (Umbra krameri) je mala slatkovodna riba koja naseljava močvarna i poplavna područja velikih europskih rijeka, a u Hrvatskoj je rasprostranjena na nekoliko lokaliteta uz rijeke Dravu, Savu i Dunav. Obitava u stajaćim i sporo tekućim vodama, poput mrtvaja i rukavaca, gdje su uvjeti za život drugih vrsta dosta nepovoljni.

Crnka_2 - Dusan Jelić
Perica Mustafić
Perica Mustafić

Mali vretenac

Mali vretenac (Zingel streber) je riba koja spada u porodicu grgeča (Percidae), a prosječno naraste 12 do 18 cm. Tijelo mu je vretenasto, s tankim i dugačkim repnim deblom. Tijelo je sivkaste do zlatnosmeđe boje, s pet poprečnih tamnih pojasova.

Piškur

Piškur (Misgurnus fossilis)u Hrvatskoj nastanjuje uglavnom vode dunavskog sliva, odnosno porječja Save, Drave, Mure i Dunava no poznato je relativno malo lokaliteta na kojima je zabilježen. Preferira vodene površine prekrivena muljevitim dnom i obrasle vodenom vegetacijom.

Perica Mustafić
Perica Mustafić
Blistavac_2_Telestes souffia

Blistavac

Blistavac (Telestes souffia) je slatkovodna vrsta ribe iz reda šaranki. Relativno je mala riba, prosječne duljina tijela od 12 do 15 cm. Leđa su metalnoplave do smeđe, bokovi metalnosrebrne boje, a trbuh bijel, no obojenost može varirati ovisno o podlozi na kojoj živi.

Otkrijte tajanstveni svijet koji vas okružuje

Skip to content