Jastrebarski lugovi

Posebni ornitološki rezervat od 1967.

Ornitološki rezervat Jastrebarski lugovi područje je nizinske šume hrasta lužnjaka, jasena, brijesta, klena, johe. Hrast, jasen i brijest u prosjeku su starosti oko 150 godina. Uslijed depresije tog područja voda se dugo zadržava, čineći šumsko tlo močvarnim. Lugom se gospodari tako da se očuvaju stoljetne skupine stabala koja su obitavališta orla štekavca. U rezervatu se redovito gnijezdi barem jedan par štekavaca, a osim njih u rezervatu nalazimo i druge grabljivice kao što su škanjac i jastreb.
Područje je bogato i djetlovkama od kojih svakako treba istaknuti crvenoglavog djetlića i crnu žunu, vrste koje su indikator starih i vrlo kvalitetnih šumskih staništa. U preletu iznad rezervata često viđamo velik broj vrsta ptica koje se gnijezde ili se hrane na ribnjacima Crna Mlaka, a dio tih ptica koristi šume jastrebarskih lugova za odmor.

 

 

 

 

Jeste li znali?

Orao štekavac najveći je orao u Europi s rasponom krila do čak 2,4 metara.

 

 

 

 

Područje Jastrebarskih lugova proglašeno je 1967. godine posebnim ornitološkim rezervatom kao obitavalište orla štekavca, rijetke i ugrožene grabljivice. Najubojitije oružje orla štekavca su oštre kandže na nogama kojima može ugrabiti plijen i odnijeti ga u gnijezdo ili na neko mirnije mjesto. Cijeli život živi u paru, a povezanost između partnera učvršćuje se svadbenim letovima. Parovi orla štekavca gnijezde se u blizini ribnjaka, rijeka ili jezera, a gnijezda grade zajedno u visokim krošnjama jasena ili hrasta.
Jastrebarski lugovi nalaze se na području općine Klinča Sela na površini od 62,5 ha, a obuhvaćaju šumske predjele uz lijevu obalu rječice Okičnice.

Istraži i doživi!

Skip to content