Jastrebarsko - park uz dvorac

Spomenik parkovne arhitekture od 1963.

Spomenik parkovne arhitekture Park u Jastrebarskom krajobrazno je oblikovan u engleskom pejzažnom stilu. Glavna karakteristika ovog stila je oblikovanje prostora u harmoničnom prožimanju duha i prirode. Takvi parkovi namijenjeni su prije svega odmoru i rekreaciji građana, što je glavna svrha i ovog perivoja. Park površine 10,1 ha pod zaštitom je od 1963. godine.

U parku postoji šezdesetak biljnih i životinjskih vrsta. Park u sebi krije brojne vrijedne biljne vrste, kao što su autohtoni primjerci hrasta lužnjaka, javora, crvenolisne bukve i graba te impozantne skupine starih visećih smreka, ariša i šumskog bora.

Od egzota značajniji su po starosti i razvijenosti krošnje katalpa, sofora, kao i žalosne vrbe u opkopu dvorca. Zbog svoje dimenzije te lijepe i široke krošnje, bukva je česti stanovnik parkova i perivoja. Jedan poseban primjerak svakako je jaskanska bukva, višestoljetno stablo perivoja dvorca Erdödy u Jastrebarskom koje je nastradalo u oluji 2013. godine.

Jeste li znali?

U parku se nalazi i dvorac Erdödy. U prvotnoj funkciji bio je to dvorac tipa Wasserburg, nizinska tvrđava okružena vodenim opkopima koji su danas zasuti i ozelenjeni, ali vidljivi u obličju terena. Prema arhivskim podacima dvorac-kaštel sagradio je ban Matija Gereb između 1483. i 1489. godine. U prvoj polovici 16. stoljeća obitelj Erdödy dolazi u posjed jastrebarskog vlastelinstva pa tako i dvorca te ga posjeduje sve do 1922. godine.

Istraži i doživi!

Skip to content