Park oko dvorca Lužnica

Spomenik parkovne arhitekture od 2019.

Park oko dvorca Lužnica zaštićen je 2019. godine, na površini od 11,65 ha. Perivoj izveden u engleskom parkovnom stilu uz utjecaj francuskog kasnobaroknog vrta, s oblikovanim živim ogradama uz koloritne cvjetne gredice. Od značajnih obilježja ističe se na jugozapadnoj strani perivoja jezero bogato florom i faunom prema kojem vode dvije šetnice, a u neposrednoj blizini nalaze se dva gaja (mali šumski dijelovi) uz odmorišta. U gornjem dijelu perivoja prevladavaju održavani travnjaci dok nižom razinom dominiraju cvjetne livade pejzažnog stila sa sjenicama, mostovima i klupama s odmorištima. Uz soliterna stabla pojavljuju se skupine stabala, gajevi, dok se na nižim razinama perivoja koristi ukrasno grmlje te cvjetni elementi u kojima prevladavaju ruže stablašice. Drvoredni dio omeđuje istočnu granicu do ulaza u perivoj.

Dvorac Lužnica izgrađen je u drugoj polovici 18. stoljeća i primjer je višekrilnog otvorenog dvorca kakve nalazimo i u Hrvatskom zagorju. Dvorac ima status kulturnog spomenika prve kategorije. U vlasništvu je Družbe sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog, a u prostorijama dvorca djeluje Duhovnoobrazovni centar Marijin dvor koji vode časne sestre.

Jeste li znali?

Sa sjeverne strane dvorca nalazi se platana, prema predaji stara više od 300 godina!

Istraži i doživi!

Skip to content