Samobor - park Mojmir

Spomenik parkovne arhitekture od 1976.

Park Mojmir u Samoboru, Giznik br. 43, smjestio se na blago nagnutoj sjeverozapadnoj padini Gizničkog brijega. Zaštićen je 1976. godine na površini od 1,02 ha. Osnovao ga je i dao zasaditi drvećem u drugoj polovici prošlog stoljeća sudac Stjepan Drčić. Danas je u vlasništvu obitelji Muačević. Kompozicija parka je u slobodnom stilu.

Središnji dio parka nekada je bio simetrično zasađen živicama od šimšira i grmovima božura, u stilu baroknog partera. Park ima vrlo bogatu dendrofloru u kojoj dominiraju španjolska jela, grčka jela, smreka visećih grana, sibirski ariš, japanski pačempres, američki tulipanovac, platana, crvenolisna bukva, američka lipa, jablan, gorski javor i javor mliječ.

Jeste li znali?

Sibirski ariš je zanimljiva vrsta jer, iako ima igličasto lišće, listopadna je biljka. Stablo može narasti i do 40 metara, s promjerom debla većim od 1,5 metara.

Istraži i doživi!

Skip to content