Sava Strmec

Posebni ornitološki rezervat od 1971.

Zapadno od Podsuseda, na desnoj i lijevoj obali Save, smjestio se posebni ornitološki rezervat Sava-Strmec, jedinstveno stanište brojnih vrsta ptica. Obraslo šumom vrbe, crne topole, crne johe, poljskog jasena i gustom niskom vegetacijom, protkano brojnim kanalima i kanalićima, pješčanim i šljunčanim nanosima te močvarnim livadama proglašeno je posebnim rezervatom davne 1971. godine na površini od 269,92 ha.

 

 

 

 

Područje ornitološkog rezervata značajno za seobu i gniježđenje ptica.

 

 

 

 

Ornitološki rezervat Sava-Strmec nije proglašeno zaštićenim zbog velike brojnosti ptica nego zbog prisustva ptica koje su relativno rijetke, a pogotovo u blizini velikog grada kao što je Zagreb. Istraživanjima je do danas zabilježeno više od 150 ptičjih vrsta, poput sivog sokola, kulika sljepčića, vodomara, pčelarice, pupavca, sjenice mošnjarke, slavuja, pjegave grmuše. Područje je vrijedno stanište u europskim razmjerima za četiri ugrožene gnjezdarice: štekavca, malu prutku, bregunicu te kulika slijepčića. Uz rijeku Savu pojavljuju se rijetke i ugrožene preletnice bukoč, crvena lunja i bijeli ronac te zimovalice šljuka, prutka migavica, crnokrila prutka i kokošica.

 

 

 

Jeste li znali?

Budući da je materijal za izradu gnijezda dragocjen, ponekad se dogodi da sjenice mošnjarke kradu materijal sa susjednih gnijezda.

 

 

Naročitu vrijednost ovog područja predstavlja gniježđenje rijetke vrste sjenice mošnjarke koja gradi specifična vrećasta gnijezda dužine 30-tak cm. Nastanjuju područja uz rubove rijeka, bara i jezera, obala obraslih vrbama ili topolama sa sastojinama rogoza i trske. Hrane se malim beskralježnjacima, uglavnom paucima, kukcima i njihovim ličinkama, a zimi sjemenkama trske, vrbe i topole.
Njihova viseća gnijezda na stablima prava su mala graditeljska remek-djela. Po povratku sa zimovanja, mužjak započinje izradu složenog gnijezda od dlačica cvjetova trske, vrbe i topole. Kada procjeni njegovo umijeće, pridružuje mu se i ženka te nakon nekoliko tjedana gnijezdo poprima završnu formu vreće pričvršćene na tanku grančicu vrbe ili topole.

Jeste li znali?

Na području rezervata i oko njega gnijezde se ugrožene vrste ptica poput štekavca, crne rode i bregunice, koje to nisu činile u vrijeme proglašenja rezervata, što nam je najvažnija potvrda vrijednosti i potrebe očuvanja rezervata.

 

Na području Posebnog ornitološkog rezervata Sava-Strmec prisutna su ugrožena i rijetka staništa poplavnih šuma crne johe i poljskog jasena te poplavne šume vrba. Ovakve šume srednjoeuropskih vodenih tokova nižih položaja formirane su na tlima koja su periodično plavljena tijekom godišnjeg visokog vodostaja rijeka, ali su inače dobro ocijeđena i prozračna u vrijeme niskog vodostaja.
Upravo je vrijednost ovog područja u tome što se promjena hidrografskih uvjeta zadnjih desetljeća dogodila svugdje nizvodno uz rijeku Savu, a od kojih su mnoga meliorirana i urbanizirana te je područje rezervata Sava-Strmec postalo utočiste za brojne ptice gnjezdarice, selice, zimovalice i preletnice.

Istraži i doživi!

Skip to content