Stupnički lug

Posebni rezervat šumske vegetacije od 1964.

Stupnički lug zaštićen je 1964. godine kao posebni rezervat šumske vegetacije. Rezervat se nalazi oko 15 km jugozapadno od središta Zagreba, a obuhvaća površinu od 19,03 ha. Značenje ovog područja je u tome što su se zadržala osnovna obilježja autohtone šume hrasta lužnjaka, koja spada među najstarije sastojine te vrste u Hrvatskoj. S obzirom na autohtonost i starost hrasta lužnjaka Stupnički lug ima veliku znanstvenu vrijednost za komparativna istraživanja u šumarstvu, a ujedno je idealno područje za boravak u prirodi – šetnju, vožnju biciklom, fotografiranje…

Nepoznato o poznatome

 

 

 

Mirišljavi samotar je vrsta kornjaša čiji opstanak ovisi o prisutnosti mrtvog i umirućeg drva.

 

 

 

Za ovu vrstu je specifično da se ličinke razvijaju u dupljama bjelogoričnih stabala. Kako se duplje uglavnom razvijaju tek u vrlo starim stablima, a stabla u šumarstvu se uglavnom sijeku prije nego se duplje razviju, ova vrsta je prilično rijetka, ali i nedovoljno poznata. Ličinkama je za razvoj do odrasle jedinke potrebno između dvije i četiri godine, a odrasle jedinke žive svega 10 – 90 dana. Uglavnom se kreću na udaljenosti do 250 metara od duplje. Na razini Europe ima status ugroženosti NT (gotovo ugrožena), a također se nalazi i na dodacima II i IV Direktive o staništima.

Jeste li znali?

Lužnjakovo-grabova šuma sa značajnim udjelom bukve reliktna je zajednica koja uspijeva u fragmentima u svega pedesetak nizinskih lokaliteta u Hrvatskoj. Jedan od ovih najpoznatijih lokaliteta upravo je Stupnički lug.

Istraži i doživi!

Skip to content