Varoški lug

Posebni rezervat šumske vegetacije i posebni zoološki rezervat

Posebni zoološki rezervat Varoški lug proglašeno je 1982. godine na površina 897,03 ha. Manji dio rezervata, na površini od 62.49 ha, proglašen je 1988. godine i posebnim rezervatom šumske vegetacije.
Ovo je područje osobito faunistički zanimljivo jer u njemu obitavaju brojni predstavnici srednjoeuropske faune: jelen, srna, divlja svinja, divlja mačka, jazavac, kuna zlatica, lisica, lasica, tvor i dr. Područje obiluje brojnim ptičjim vrstama, kao što su škanjac, eja močvarica, veliki djetlić, mali djetlić, plavetna sjenica, crnoglava sjenica, brgljez i mnoge druge. Vrijednost ovog rezervata je u tome što se na tom prostoru gnijezde crna roda i orao štekavac.

 

 

Posebni rezervat šumske vegetacije Varoški lug tipično je stanište šume hrasta lužnjaka u kojem su zastupljene zajednice hrasta lužnjaka i graba na gredama, a u nizinama šume hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem.

 

 

Jeste li znali?

U Hrvatskoj postoje dvije vrste roda, bijela i crna. Za razliku od svoje rođakinje bijele rode koja na krovovima i dimnjacima čuva hrvatska sela, samo pravi i strpljivi poznavatelji ptica mogu uočiti gnijezdo crne rode u visokim krošnjama starih šuma. Ona obitava u mirnim šumama koje su okružene potocima, lokvama, barama, kanalima i vlažnim livadama. Gnijezdo gradi na velikom starom drveću. Crne rode su monogamne. Parovi su dugotrajni, ali veza tijekom godine najčešće traje samo za gnijezdeće sezone i obnavlja se svakog proljeća.

Istraži i doživi!

Skip to content