22. svibnja – Međunarodni dan biološke raznolikosti

Napisao Željka Šabarić, . Postano u Vijesti

Ujedinjeni narodi proglasili su 1993. Međunarodni dan biološke raznolikosti kako bi ukazali na veliku ulogu koju bioraznolikost ima u održivom razvoju, a kao spomen na Konvenciju o biološkoj raznolikosti usvojenoj 22. svibnja 1992. Dan zaštite prirode u Hrvatskoj obilježava se od 2003. odlukom Hrvatskog sabora.

Međunarodni dan biološke raznolikosti ove se godine obilježava pod sloganom “Naša rješenja su u prirodi” čime se naglašava važnost zajedničkog djelovanja u izgradnji budućnosti koja je u skladu s prirodom. Naše ambicije za prosperitetan i zdrav svijet bez očuvane biološke raznolikosti neće biti ostvarene.

Pojam biološka raznolikost označava svu raznolikost života na Zemlji – staništa, populacije i gene. Hrvatska je prema biološkoj raznolikosti jedna od najbogatijih europskih zemalja. Uzrok tome je specifičan geografski položaj Hrvatske. Velika raznolikost kopnenih, morskih i podzemnih staništa rezultirala je bogatstvom vrsta i podvrsta sa znatnim brojem endema, a svake godine otkrivaju se nove vrste i podvrste.

Prirodni resursi u koje spada i iznimna bioraznolikost ključni su za dugoročni održivi razvoj Republike Hrvatske zbog čega se kontinuirano ulažu napori u njezino očuvanje. To je nužno radi opstanka svih vrsta koje ovdje obitavaju, ali i zbog zdravog okoliša za čovjeka. Naime, nestankom biljnih i životinjskih vrsta trajno se umanjuje biološka raznolikost i stabilnost, odnosno održivost ekoloških sustava čije posljedice na kraju osjeća i sam čovjek kao dio sveukupne bioraznolikosti.

Hrvatska se smatra jednom od najbogatijih zemalja Europe po bioraznolikosti, a uzrok tome je njezin specifičan geografski položaj na razmeđi tri biogeografske regije od kojih svaku karakteriziraju osobiti ekološki, klimatski i geomorfološki uvjeti. Područje Zagrebačke županije karakterizira izuzetno bogata prirodna baština. U njoj se ističu šume, močvarni prostori, krški fenomeni te velika raznolikost biljnog i životinjskog svijeta. Dođite, upoznajte bogatstvo netaknute prirode i uživajte u prekrasnim, zaštićenim, čarobnim i neotkrivenim zaštićenim područjima. Plava žaba, biljka mesožderka, orao štekavac, crna roda, kockavica i ostale posebne vrste s nestrpljenjem vas očekuju.

Pogledajte kratki video o Šumi Žutici koji prikazuje život odnosno eksploziju života u biljnom i životinjskom carstvu koja započinje ranog proljeća (povlačenjem zimskih poplava), a završava s kasnom jeseni i dolaskom novih poplava. Žutica svake godine uslijed obilnih poplava doživljava fantastične preobražaje.