Zajedno za rijeku Savu – edukacija praćenja stanja rijeke Save

Napisao Željka Šabarić, . Postano u Vijesti

Zanima li Vas kakvo je stanje rijeke Save? Zanima li Vas koji podaci su potrebni za kvalitetniju zaštitu i upravljanje Natura 2000 područjem „Sava kod Hrušćice“? Želite li se i sami uključiti u praćenje stanja rijeke Save? Ukoliko je odgovor na ova pitanja potvrdan, pridružite nam se u

nedjelju, 14.10.2018. od 10:00
u društvenom domu u Rugvici, Trg Josipa Predavca 1

 Dobro došli ste svi, bez obzira na spol, dob i razinu predznanja!

Edukacija će se održati u sklopu projekta „Zajedno za rijeku Savu“ koji se provodi s ciljem povećanje svijest ljudi o vrijednosti rijeke Save, a naročito prirodnih riječnih fenomena poput meandara i sprudova. Edukaciju će voditi stručni suradnik Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije, Luka Basrek. Partner u provedbi projekta je Ekološko etnološko rekreacijska udruga ljubitelja Save – „Savski lađari“ iz Rugvice.

Ukupna vrijednost projekta je 9985 EUR. Organizacija „Parkovi Dinarida – Mreža zaštićenih područja Dinarida“ sufinancira projekt sa 70% sredstava, dok 30 % osigurava Javna ustanova Zeleni prsten. Projekt se provodi kroz regionalni Program donacija za zaštićena područja, koji provode Parkovi Dinarida – mreža zaštićenih područja Dinarida i WWF Adria, a financira Švedska razvojna agencija Sida. Glavni cilj Programa je izgradnja partnerstva između zaštićenih područja i predstavnika lokalnih zajednica utemeljena na principima odgovornosti, transparentnosti i aktivnog sudjelovanja građana.

Tagovi:, , , , , , , ,