Georaznolikost

Napisao admin, . Postano u Georaznolikost

Priroda je sveukupna bioraznolikost, krajobrazna raznolikost i georaznolikost te uživa osobitu zaštitu Republike Hrvatske.

Georaznolikost je raznolikost tla, stijena, minerala, fosila, reljefnih oblika, podzemnih objekata i struktura te prirodnih procesa koji su ih stvarali kroz geološka razdoblja.

Između ostalog, ciljevi i zadaće zaštite prirode su (članak 4. Zakona o zaštiti prirode, „Narodne novine“ broj, 80/13 i 15/18) i očuvati krajobraznu raznolikost i georaznolikost u stanju prirodne ravnoteže i usklađenih odnosa s ljudskim djelovanjem.

Preporučamo:
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/georaznolikost