Edukacijom do učinkovitije zaštite prirode

Napisao Željka Šabarić, . Postano u Projekt Sava TIES, Vijesti

U Javnoj ustanovi Zeleni prsten održana je edukacija djelatnika Stručne službe, Službe čuvara prirode te projekata Sava TIES i Čigra, koju je održala Katica Bezuh, viša inspektorica zaštite prirode Državnog inspektorata.

Kroz zajednički rad je odrađena tematika planiranja i provođenja nadzora u ekološkoj mreži Natura 2000 u Republici Hrvatskoj, poglavito na prostoru Zagrebačke županije, kroz koju je naglasak stavljen na izradu kriterija za procjenu rizika od ugroza navedenih područja. Navedene procjene morat će se izraditi za sva natura područja kojima upravlja Zeleni prsten, temeljem kojih će se potom provoditi nadzori istih, u periodičnim vremenskim razdobljima sukladno izrađenim procjenama rizika.

Ove procjene i kriteriji od osobite su važnosti i za projekt „Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama – Sava TIES“, koji je sufinanciran sredstvima Europske unije a čiji je glavni zadatak očuvanje prirode rijeke Save, za što je od velike važnosti suradnja svih dionika ovih prostora, od kojih posebna važnost pripada i raznim inspekcijskim službama, posebice Inspekciji zaštite prirode.

U dijelu edukacije koji se je odnosio na rad Službe čuvara prirode raspravljano je o temama iz područja primjene ovlasti čuvara prirode u svakodnevnoj praksi, kao i njihove uloge u ostvarivanju suradnje te edukaciji dionika zaštićenih područja na teme iz zaštite prirode.

Tagovi:, , , , , ,