Geomorfološki spomenik prirode “Grgosova spilja“

Napisao Željka Šabarić, . Postano u Georaznolikost

Geomorfološki spomenik prirode “Grgosova spilja“ zaštićen je 1974. godine. U selu Otruševec kraj Samobora krajem 1973. godine spilju je otkrio Josip Grgos prilikom kopanja i miniranja kamena kojeg je koristio za proizvodnju vapna. Ukupna duljina spilje je 52 m, a dubina u odnosu na razinu ulaza je 19 m. Kako bi zaštitio spilju od oštećivanja, Josip Grgos je na ulazu postavio vrata te spilju uredio za posjete. Četrdeset godina kasnije, u siječnju 2004., prilikom radova na proširenju prostora za prihvat posjetitelja, Josip Grgos je otkrio ulaz u drugu spilju, poznatu kao “Nova Grgosova spilja“. Ukupna duljina “Nove Grgosove spilje“ je 97 m, a dubina 14 m. Obje spilje su relativno malih dimenzija, ali izuzetno bogate spiljskim ukrasima te predstavljaju turističku atrakciju i prepoznatljiv su dio geobaštine Zagrebačke županije.

Krajem 2016. godine Ministarstvo zaštite okoliša i energetike mijenja naziv u Upisniku zaštićenih područja iz “Otruševačka špilja” u “Grgosova spilja“. Temeljem Zakona o zaštiti prirode spiljom upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije “Zeleni prsten“. Obzirom da se ulaz nalazi na privatnom zemljištu, o spilji je od otkrića brinula obitelj Grgos iz Otruševca, a od 2014. godine su nositelji koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti vođenja posjetitelja na području spomenika prirode “Grgosova spilja”.

Posebna vrijednost stare Grgosove spilje su brojne sige. Prema analizi sige iz Grgosove spilje ona se sastoji od 95% kalcijevog karbonata i 5% alumosilikata. Sige u spilji su različitih boja: bijele, blijedo – žute, žute, narančaste i smeđe. Obojenost siga ovisi o mineralnim primjesama, o tlu iznad spilje, biljnom pokrovu i o stanju okoliša. Do sada su analizirane dvije sige iz “Nove Grgosove spilje”, njihova starost i klimatski uvjeti koji su nekad vladali. Jedan stalaktit počeo je rasti prije 10500 godina, a prestao je rasti prije oko 2300 godina. U razdoblju rasta rastao je brzinom od 0,8 do 1 cm u 100 godina ili 0,08 do 0,01 mm godišnje. Najstariji dio drugo stalagmita star je oko 40000 godina s promjena brzine rasta od 0,1 do 1 cm u 100 godina.

Uz monitoring koji provodi Speleološki klub Samobor, u spiljama se od 2013. godine provode mikroklimatska mjerenja i prikupljaju uzorci vode. Uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Javna ustanova je početkom 2015. godine realizirala projekt “Uređenje rasvjete i staza u Otruševačkoj špilji te okoliša s ulaznim prostorom“, a tijekom 2016. godine izrađena je projektna dokumentacija za nastavak uređenja “Nove Grgosove spilje” (stubište, platforme i  vizualne komunikacije u Drugoj dvorani).

Tagovi:, , , , , , , , , , ,