Grgosova spilja

Grgosova spilja nalazi se uz cestu na ulazu u selo Otruševec, oko 4 km udaljenosti od Samobora. Špilja je nastala erozivnim i korozivnim radom vode u litotamnijskim naslagama. Snižavanjem razina podzemnih voda u formiranoj šupljini došlo je do stvaranja kalcitnih tvorevina. Prema vrlo debelim sigastim nakupinama i stalagmitima na tlu moguće je zaključiti da špilja ima relativno veliku starost, dok nam mnoštvo tankih stalaktita na stropu ukazuje na još uvijek postojeći proces stvaranja i oblikovanja prostora špilje.
Ovaj podzemni objekt je značajan po bogatsvu kalcitnih ukrasa te kao takav predstavlja jedan od vrijednih detalja našeg krša.