Japetić

Područje Japetića zaštićeno je 1975. godine. Vrh Japetića visok je 871 m, a ističe se dobro sačuvanom starom bukovom šumom. Osim bukovih šuma, Japetić se ističe bogatom planinskom florom koja prekriva gorske livade. Ukupna površina rezervata je 28,20 ha.