Jastrebarsko – park oko dvorca

Dvorac Jastrebarsko bio je u posjedu obitelji Erdody od 1517. do 1922. godine, a zaštićena površina parka oko dvorca iznosi 9,47 ha.
Park je oblikovan u slobodnom stilu i zapravo predstavlja nastavak na prirodnu šumu, koja i danas zauzima zapadno područje parka. Od autohtonih elemenata ističu se primjerci hrasta lužnjaka, javora, crvenolisne bukve i graba. Impozantne su skupine starih visećih smreka, ariša i šumskog bora. Od egzota značajniji su po starosti i razvijenosti krošnje katalpa, sofora, kao i žalosne vrbe u opkopu dvorca.