Javna nabava

Procedura provedbe postupka jednostavne nabave i stvaranja ugovornih obaveza

IV. Izmjene plana nabave za 2021.

III. Izmjene plana nabave za 2021.

II. Izmjene plana nabave za 2021.godinu

I. Izmjene plana nabave za 2021. godinu

Plan nabave za 2021. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2021. godinu

II. Izmjene Registra ugovora o javnoj nabavi za 2020.

I. Izmjene Registra ugovora o javnoj nabavi za 2020.

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2020. godinu

V. izmjene i dopune plana nabave za 2020.

IV. Izmjene plana nabave za 2020.

III. Izmjene Plana nabave za 2020.

II. Izmjene Plana nabave za 2020

I. Izmjene Plana nabave za 2020

Plan nabave za 2020. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2019. godinu

II. Izmjene plana nabave za 2019. godinu

I. Izmjene plana nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

JU Zeleni prsten – Plan nabave – 2019.

IV. Izmjene Plana nabave za 2018.

III. Izmjene Plana nabave za 2018.

II. Izmjene Plana nabave za 2018

I. Izmjene Plana nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu

II. Izmjene Plana nabave za 2014. godinu

I. Izmjene Plana nabave za 2014. godinu

Plan nabave za 2014. godin 

Izjava o nepostojanju sukoba interesa JU Zeleni prsten Zagrebačke županije

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

 

 

JEDNOSTAVNA NABAVA

Usluga iznajmljivanja poljoprivrednih strojeva s rukovateljem u svrhu uklanjanja invazivnih stranih vrsta u području ekološke mreže NATURA 2000 Odransko polje i Turopolje u razdoblju od 2021. do 2023. godine

Poziv na dostavu ponude_web  
Prilog I._Ponudbeni list
Prilog II._Troškovnik
Prilog III._Dokumentacija za izradu ponude

 

Usluga iznajmljivanja poljoprivrednih strojeva s rukovateljem u svrhu uklanjanja grmlja i stabala za potrebe projekta „Sava TIES“ faza 2
Odluka o pocetku nabave
Poziv na dostavu ponude

Nabava goriva za službene automobile za 2018. godinu.
Poziv na dostavu ponuda
Odluka o prihvaćanju ponude

Istraživanje ugrožene vrste slatkovodne ribe Telestes souffia na području potoka
Bregana tijekom 2018. godine

Poziv na dostavu ponude
Odluka o prihvaćanju ponude

Priprema istraživanja i provedba genotipizacije dijela aktivnih pastuha hrvatskog
posavca na području Zagrebačke županije

Poziv na dostavu ponude
Odluka o prihvaćanju ponude

 

Izrada tehničke/projektne dokumentacije – Izvedbeni  projekt (Zona I) krajobraznog uređenja Anin perivoj u Samoboru (k.č. 3082, k.o. Samobor) na području zaštićenog područja Tepec-Palačnik i Stražnik

 1. Odluka o početku postupka jednostavne nabave
 2. Poziv na dostavu ponude
 3. Ponudbeni list (Prilog 1)
 4. Troškovnik (Prilog 2)
 5. GP krajobrazno-arhitektonski projekt
 6. GP -građevinski projekt – projekt niskogradnje
 7. GP – elektrotehnički projekt
 8. Zona I

 

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – Drveni most preko rijeke Odre na području zaštićenog područja značajan krajobraz “Turopoljski lug i vlažne livade uz rijeku Odru” i dijelova europske ekološke mreže HR1000003 i HR 2000415 Odransko polje

 1. Odluka o početku postupka jednostavne nabave
 2. Poziv na dostavu ponude
 3. Ponudbeni list (Prilog 1)
 4. Troškovnik (Prilog 2)
 5. Građevinski projekt – Idejni projekt mosta Selce na rijeci Odri
 6. Lokacijska dozvola
 7. Izvod iz katarskog plana – Veleševec 1598-2, 1465-3
 8. Izvod iz katastarskog plana – Turopoljski_Lug 38-2, 10-2
 9. Obavijest o rezultatima provedbe nabave