Javna nabava

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Plan nabave za 2019. godinu

JU Zeleni prsten – Plan nabave – 2019.

IV. Izmjene Plana nabave za 2018.

III. Izmjene Plana nabave za 2018.

II. Izmjene Plana nabave za 2018

I. Izmjene Plana nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu

II. Izmjene Plana nabave za 2014. godinu

I. Izmjene Plana nabave za 2014. godinu

Plan nabave za 2014. godinu

Izjava o nesklapanju ugovora o javnoj nabavi

JU Zeleni prsten Zagrebačke županije nije provodila postupak javne nabave.

 

JEDNOSTAVNA NABAVA

 1. Nabava goriva za službene automobile za 2018. godinu.
  Poziv na dostavu ponuda
  Odluka o prihvaćanju ponude

 2. Istraživanje ugrožene vrste slatkovodne ribe Telestes souffia na području potoka
  Bregana tijekom 2018. godine
  Poziv na dostavu ponude
  Odluka o prihvaćanju ponude
 3. Priprema istraživanja i provedba genotipizacije dijela aktivnih pastuha hrvatskog
  posavca na području Zagrebačke županije

  Poziv na dostavu ponude
  Odluka o prihvaćanju ponude

 

Izrada tehničke/projektne dokumentacije – Izvedbeni  projekt (Zona I) krajobraznog uređenja Anin perivoj u Samoboru (k.č. 3082, k.o. Samobor) na području zaštićenog područja Tepec-Palačnik i Stražnik

 1. Odluka o početku postupka jednostavne nabave
 2. Poziv na dostavu ponude
 3. Ponudbeni list (Prilog 1)
 4. Troškovnik (Prilog 2)
 5. GP krajobrazno-arhitektonski projekt
 6. GP -građevinski projekt – projekt niskogradnje
 7. GP – elektrotehnički projekt
 8. Zona I

 

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – Drveni most preko rijeke Odre na području zaštićenog područja značajan krajobraz “Turopoljski lug i vlažne livade uz rijeku Odru” i dijelova europske ekološke mreže HR1000003 i HR 2000415 Odransko polje

 1. Odluka o početku postupka jednostavne nabave
 2. Poziv na dostavu ponude
 3. Ponudbeni list (Prilog 1)
 4. Troškovnik (Prilog 2)
 5. Građevinski projekt – Idejni projekt mosta Selce na rijeci Odri
 6. Lokacijska dozvola
 7. Izvod iz katarskog plana – Veleševec 1598-2, 1465-3
 8. Izvod iz katastarskog plana – Turopoljski_Lug 38-2, 10-2
 9. Obavijest o rezultatima provedbe nabave