Javni uvid u prijedlog Odluke o proglašenju područja „Parka oko dvorca Lužnica“ zaštićenim

Napisao Željka Šabarić, . Postano u Najava

Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, u postupku donošenja Odluke o proglašenju područja „Parka oko dvorca Lužnica“ zaštićenim u kategoriji spomenika parkovne arhitekture, obavještava javnost, zainteresiranu javnost, nadležna tijela i tijela jedinica lokalne samouprave o Javnom uvidu u prijedlog Odluke o proglašenju područja „Parka oko dvorca Lužnica“ zaštićenim u kategoriji spomenika parkovne arhitekture i stručnu podlogu s kartografskom dokumentacijom.

Javni uvid u prijedlog Odluke održavati će se svakim radnim danom u razdoblju od 14. listopada (ponedjeljak) do 13. studenog (četvrtak) 2019. godine, od 8.00 do 15.00 sati, u zgradi Grada Zaprešića, službenim prostorijama Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Grada Zaprešića, na adresi Nova ulica 10, Zaprešić.

Za vrijeme trajanja javnog uvida javnost, zainteresirana javnost, nadležna tijela i tijela jedinica lokalne samouprave mogu izvršiti uvid u prijedlog Odluke o proglašenju područja „Parka oko dvorca Lužnica“ zaštićenim u kategoriji spomenika parkovne arhitekture, stručnu podlogu s kartografskom dokumentacijom i geodetsku podlogu za upis pravnog režima u katastar i zemljišnu knjigu koja  će u tiskanom obliku biti dostupna na gore navedenoj adresi  kao i  u digitalnom obliku na mrežnim stranicama Zagrebačke županije (www.zagrebacka-zupanija.hr).

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se upisivati u knjigu primjedbi izloženu uz prijedlog akta o proglašenju, dostavljati u pisanom obliku na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, kao i izjaviti na zapisnik Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, za vrijeme trajanja javnog uvida, zaključno s datumom 15. studenog 2019. godine.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u naznačenom roku, te koji nisu čitko napisani i potpisani neće se razmatrati, te se o istima predlagač akta o proglašavanju zaštićenog područja neće očitovati.

Obavijest o javnom uvidu SPA Luznica