Linkovi

Zagrebačka županija
Državni zavod za zaštitu prirode
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Ministarstvo kulture
Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije
Turistička zajednica Zagrebačke županije
Natura 2000
Središnji savez uzgajivača konja Hrvatski posavac

Javne ustanove

JU agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko posavske županije
JU “Rezervat Lokrum”
“Natura Histrica” – JU za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Istarske županije
JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u Općini Medulin “Kamenjak”
JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije “NATURA VIVA”
JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima
na području Općine Rakovica
JU  za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije
JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije
JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Međimurske županije
JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije
JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije
JU za upravljanje park-šumom Marjan
JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije
JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije
JU za upravljanje geomorfološkim spomenicima prirode „Pećinski park Grabovača“
JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Primorsko-goranske županije »Priroda«
JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije
JU za upravljanje zaštićenim prirodnim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske županije
JU za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije
JU “Maksimir”

Nacionalni pakovi

NP Brijuni
NP Kornati
NP Krka
NP Mljet
NP Paklenica
NP Plitvička jezera
NP Risnjak
NP Sjeverni Velebit

Parkovi prirode

Park prirode Žumberak
Park prirode Medvednica
Park prirode Biokovo
Park prirode Kopački rit
Park prirode Lonjsko polje
Park prirode Biokovo
Park prirode Papuk
Park prirode Telašćica
Park prirode Velebit
Park prirode Vransko jezero
Park prirode Učka
Park prirode Lastovo