Lug – park oko dvorca

Park u Lugu leži uz cestu Samobor-Bregana. Podignut je oko historicističkog dvorca sa stilskim elementima baroka. Dvorac, kao i nekada tako i danas, naziva se “Balagovi dvori”. U prošlosti je bio u vlasništvu plemićkih obitelji Drašković, Erdody, Kulmer i Kiepach. Dvorac i park dobili su svoj današnji izgled 1830. godine Površina parka iznosi 0,60 ha. Park je oblikovan u slobodnom engleskom stilu s malim jezerom i otočićem u sredini.
Park je podignut na prirodnom staništu šume hrasta lužnjaka, graba i bukve od koje su se očuvale manje skupine. U samom parku nalazi se veći broj egzotičnog bjelogoričnog i crnogoričnog drveća, od kojih je vrijedno spomenuti: platane, divlji kesten, močvarni čempres, američki borovac, ariš i tuju. Od domaćih vrsta osobito se ističe impozantni stoljetni hrast lužnjak, te skupina bukve i graba.

Spomenik parkovne arhitekture Lug-podrucja

Spomenik parkovne arhitekture Lug2-podrucja