Markovčak – Bistra

Rezervat se nalazi u gravitacijskom području potoka Bistre, čiji se pritoci sastaju na livadi Markov travnjak. Površina rezervata iznosi 250,24 ha, od toga 151,46 ha u Zagrebačkoj županiji. Reprezentativne su i veoma lijepe sastojine bukve i jele; impozantni primjerci jele promjera su i do 150 cm, a visine do 40 m.

U istočnom dijelu područja Oštrica čista je sastoji-na jele.
Donja zona rezervata oko Markovog travnjaka, te istočni dio rezervata izgrađeni su od vapnenca oblikovanog u stepeničastim liticama. Na stjenovitom, vapnenačkom terenu karakteristična je vegetacija s mnogo stabala tise (neki primjerci su debljine u prsnom promjeru 35 cm – 45 cm).