Natječaji i javni pozivi

Javni natječaj na neodređeno vrijeme

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“, raspisala je Natječaj za prijam u radni odnos za radno mjesto, Suradnik/ica na projektu – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu za vrijeme predviđenog trajanja projekta „Partneri za prirodu-Partners for Nature“ (do 30.11.2020. godine), financiranom od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske,  za provedbu projekta „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoju“ u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.

Javni natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” 11/2020 od dana 30. siječnja 2020. godine.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama neposredno ili poštom na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“, 151. Samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor, s naznakom „Ne otvarati – natječaj za suradnika na projektu“.

Cjelokupni tekst natječaja možete vidjeti ovdje.

 

 

Javno nadmetanje za prodaju rabljenih osobnih vozila u vlasništvu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“

Na temelju Odluke Upravnog vijeća o prodaji rashodovane pokretne dugotrajne imovine Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“, KLASA: 023-01/19-02/07, URBROJ: 238/1-128-19-11, od 3. prosinca 2019. raspisuje se  Javno nadmetanje za prodaju rabljenih osobnih vozila u vlasništvu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“

Tekst javnog nadmetanja

Ponudbeni list

 

 

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“ na mandatno razdoblje od 4 godine

Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“ na 19. sjednici  donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije,  za mandatno razdoblje od četiri godine.

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama 33/19,  dana 3. travnja 2019. godine.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“, 151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor, s naznakom „Ne otvarati – natječaj za imenovanje ravnatelja/ice“.

Cjelokupni tekst natječaja možete vidjeti ovdje.

 

OGLAS (Hrvatski zavod za zapošljavanje)
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto:
– voditelj/ica projekata – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (tri godine) zbog provedbe i pripreme projekata koji se sufinanciraju iz EU fondova (provedba projekata MZOE “Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000”, provedba projekta „Očuvanje staništa rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama (Sava TIES)“, provedba projekta „Zajedno za rijeku Savu“, projekta „Sloboda za suženu Savu koja omogućuje obnovu rijeke i poplavnih područja sa svrhom obrane od poplava“ te pripreme novih projektnih prijedloga, te provođenja aktivnosti u sklopu aktivnosti i projekata Sava Parks Network).

Oglas HZZ– Broj biltena: 220

Upute kandidatima za testiranje možete preuzeti ovdje.

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

„Narodne novine“ broj 102/2018 od dana 21. studenog 2018. godine:

KLASA: 112-02/18-01/04

URBROJ: 238/1-128-18-29 od 9. XI. 2018. (6793)

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije »Zeleni prsten« objavljuje

Poništava se natječaj za zasnivanje radnog odnosa u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije »Zeleni prsten« i to za radno mjesto stručni suradnik/ica, jedan izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme, objavljen 12. listopada 2018. godine u Narodnim novinama broj 91/2018.

 

Javni natječaj za prijam na neodređeno vrijeme

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“, raspisala je Natječaj za prijam u radni odnos za radno mjesto, Stručni/a suradnik/ca na neodređeno vrijeme.

Javni natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” 91/2018, od dana 12. listopad 2018. godine.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“, 151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor, s naznakom „ne otvaraj – javni natječaj“.

Cjelokupni tekst natječaja možete vidjeti ovdje

 

Upute kandidatima – Projekt „Sava TIES“

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za vrijeme trajanja projekta „Očuvanje staništa rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama (Sava TIES)“ imenovano odlukom (KLASA: 112-03/18-01/02; URBROJ: 238/1-128-18-4, od 02. srpnja 2018. godine), utvrdilo je dana 12. srpnja 2018. godine da su na natječaj za prijam u radni odnos za radno mjesto administrativni referent/ica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za vrijeme trajanja projekta „Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave (ČIGRA)“ u sklopu Programa transnacionalne suradnje Interreg Dunav, u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“ objavljenog dana 30. lipnja 2018. godine u „Narodnim novinama“ broj 58/2018, pristigle četiri zamolbe.

Formalne uvjete zadovoljavaju slijedeći kandidati koji su pozvani na testiranje:
1. Željka Ložnjak
2. Ivana Mahović
3. Ivana Sučić

Upute kandidatima za testiranje objavljene su na službenim web stranicama i oglasnoj ploči Javne ustanove te su poslane s pozivom za testiranje putem e-pošte.

Testiranje za provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova za rad na projektu „Očuvanje staništa rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama (Sava TIES)“ održat će se u srijedu 18. srpnja 2018. godine u 8.00 sati, u službenim prostorijama Javne ustanove.

Upute kandidatima za testiranje možete preuzeti ovdje.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i
drugim zaštićenim dijelovima prirode na području
Zagrebačke županije „Zeleni prsten“

 

Javni natječaj za prijam na određeno vrijeme

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“,  raspisala je Natječaj za prijam u radni odnos za radno mjesto, administrativni referent/ica na projektima – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za vrijeme trajanja projekta “Očuvanje staništa rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama” Sava TIES, u sklopu Programa transnacionalne suradnje Interreg Dunav 2014.-2020., u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ”Zeleni prsten”.

Javni natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8252440.html ,  od dana 30. lipnja  2018. godine.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“, 151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor, s naznakom „ne otvaraj – javni natječaj“.

Cjelokupni tekst natječaja možete vidjeti ovdje.

Upute kandidatima možete vidjeti ovdje.

 

Upute kandidatima – Projekt „Čigra“

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu za vrijeme trajanja projekta „Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave (ČIGRA)“  imenovano odlukom (KLASA: 112-03/17-01/02; URBROJ: 238/1-128-17-5, od 27. rujna 2017. godine), utvrdilo je dana 28. rujna 2017. godine da su na natječaj za prijam u radni odnos za radno mjesto stručni suradnik/ca na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu za vrijeme trajanja projekta „Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave (ČIGRA)“ u sklopu Programa Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska,  u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“ objavljenog dana 13. rujna 2017. godine u „Narodnim novinama“ broj 92/2017, pristigle tri zamolbe.

Formalne uvjete zadovoljavaju slijedeći kandidati koji su pozvani na testiranje:

    1. Tomica Rubinić
    2. Ivona Grgurić

Upute kandidatima za testiranje objavljene su na službenim web stranicama i oglasnoj ploči Javne ustanove te su poslane s pozivom za testiranje putem e-pošte.

Testiranje za provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova za rad na projektu „Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave (ČIGRA)“ održat će se u petak 06. listopada 2017. godine u 13.00 sati, u službenim prostorijama Javne ustanove.

 

Upute kandidatima za testiranje možete preuzeti ovdje.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i
drugim zaštićenim dijelovima prirode na području
Zagrebačke županije „Zeleni prsten“

Javni natječaj za prijam na određeno vrijeme

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“,  raspisala je Natječaj za prijam u radni odnos za radno mjesto, Stručni/a suradnik/ca  na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu za vrijeme predviđenog trajanja projekta „Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave (ČIGRA)“ (do 29. 2. 2020. godine).

Javni natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” NN 92/2017,  od dana 13. rujna  2017. godine.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“, 151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor, s naznakom „ne otvaraj – javni natječaj“.

Cjelokupni tekst natječaja možete vidjeti ovdje.

 

Javni natječaj  za prijam  na određeno vrijeme

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“,  raspisala je Natječaj za prijam u radni odnos za radno mjesto, Stručni/a suradnik/ca  na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci.

Javni natječaj je objavljen u ,,Narodnim novinama” 110/16,  od dana 30. studenog  2016. godine.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“, 151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor, s naznakom „ne otvaraj – javni natječaj“.

Cjelokupni tekst natječaja možete vidjeti ovdje.

Sukladno tekstu natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto stručnog suradnik/ce u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ”Zeleni prsten”, koji natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 110/16 i Biltenu HZZ-a broj 232 ravnateljica JU Zeleni prsten objavljuje:

Upute kandidatima za testiranje

Poziv na testiranje

 

 

Raspisan natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Zeleni Prsten Zagrebačke Županije

Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“ na svojoj 30. sjednici održanoj dana 1. srpnja 2016. godine donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije,  za mandatno razdoblje od četiri godine.

Javni natječaj je objavljen u ,,Narodnim novinama” 61/16,  od dana 6. srpnja 2016. godine.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“, 151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor, s naznakom „Ne otvarati – natječaj za imenovanje ravnatelja/ice“.

Cjelokupni tekst natječaja možete vidjeti ovdje.

 

 

 

Javni natječaj  za prijam u radni odnos

Sukladno tekstu natječaja za prijam u radni odnos za radno mjesto stručnog suradnik/ce u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ”Zeleni prsten”, koji natječaj je objavljen u „Večernjem listu“ od 31. siječnja 2016. godine, predsjednik Povjerenstva za provedbu postupka natječaja objavljuje

Upute kandidatima za testiranje

Natječaj za radno mjesto stručnog suradnik/ce u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ”Zeleni prsten”, objavljen je u „Večernjem listu“  31. siječnja 2016. godine.

Cjelokupni tekst natječaja možete vidjeti ovdje.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu:
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ‘’Zeleni prsten’’
151. samoborske brigade HV 1
10430 Samobor
s naznakom  “ne otvaraj-natječaj ”

 

Javni natječaj za prijam na određeno vrijeme, četiri mjeseca, objavljen  23.06.2015. HZZ

Sukladno tekstu natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (četiri mjeseca) za radno mjesto stručnog suradnik/ce u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ”Zeleni prsten”, koji natječaj je objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 25. lipnja 2015. godine, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ”Zeleni prsten”objavljuje upute kandidatima.

Upute kandidatima za testiranje

Natječaj za prijam u radni odnos za radno mjesto, Stručni/a suradnik/ca 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 4 (četiri) mjeseca zbog povećanog obima posla objavljen na stranicama HZZ, možete vidjeti ovdje, a cijelokupni tekst natječaja ovdje

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu:
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i
drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije  ‘’Zeleni prsten’’
151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor
s naznakom  “ne otvaraj-natječaj ”

 

Javni natječaj  za prijam u radni odnos, objavljen 25.01.2015.

Sukladno tekstu natječaja za prijam u radni odnos za radno mjesto stručnog suradnik/ce u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ”Zeleni prsten”, koji natječaj je objavljen u „Večernjem listu“ od 25. siječnja 2015. godine, predsjednik Povjerenstva za provedbu postupka natječaja objavljuje upute kandidatima.

Upute kandidatima za testiranje

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu:
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima
i drugim zaštićenim dijelovima prirode na
području Zagrebačke županije ‘’Zeleni prsten’’,
151. samoborske brigade HV 1,
10430 Samobor,
s naznakom  “ne otvaraj-natječaj ”

Tekst natječaja

 

Javni natječaj za prijam na određeno vrijeme, jedan mjesec – poništenje natječaja

Poništava je javni natječaj za prijam na određeno vrijeme na jedan mjesec.
Tekst poništenja natječaja

 

Javni natječaj za prijam na određeno vrijeme, jedan mjesec

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu:
JU Zeleni prsten Zagrebačke županije
ulica 151. Samoborske brigade HV 1
10430 Samobor

Tekst natječaja

 

Poziv za javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti dovođenja, prihvata i vođenja posjetitelja u zaštićenom području Geomorfološki spomenik prirode Otruševačka špilja

Odluka o raspisivanju Javnog poziva

Javni poziv za prikupljanje ponuda za izdavanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti dovođenja, prihvata i vođenja posjetitelja na zaštićenom području Geomorfološki spomenik prirode Otruševačka špilja

Nacrt Ugovora o koncesijskom odobrenju

Odluka o davanju koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti dovođenja, prihvata i vođenja posjetitelja u zaštićenom području Geomorfološki spomenik prirode Otruševečka špilja

Obrazac zahtijeva