Natura 2000

Natura 2000

Natura 2000 je ekološka mreža sastavljena od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske unije. Njezin cilj je očuvati ili ponovno uspostaviti povoljno stanje više od tisuću ugroženih i rijetkih vrsta te oko 230 prirodnih i poluprirodnih stanišnih tipova.

Natura 2000 se temelji na EU direktivama, područja se biraju znanstvenim mjerilima, a kod upravljanja tim područjima u obzir se uzima i interes i dobrobit ljudi koji u njima žive. Dosad je u ovu ekološku mrežu uključeno oko 30.000 područja na gotovo 20% teritorija EU što je čini najvećim sustavom očuvanih područja u svijetu.

Na području Zagrebačke županije nalazi se 28 Natura 2000 područja a Javna ustanova Zeleni prsten upravlja s 25 područja. Zaštićeno je  pet međunarodno važnih područja za ptice: Sava kod Hruščice, Turopolje, Donja Posavina, Pokupski bazen i ribnjaci uz Česmu te 20 područja važna za očuvanje staništa i drugih svojti osim ptica; Cret Dubravica, Vugrinova špilja, Gornji Hruševec-potok Kravarščica, Klasnići, Česma – šume, Stupnički lug, Žutica, Ribnjaci Pisarovina, Ribnjaci Crna Mlaka, Ribnjaci Siščani i Blatnica, Ribnjak Dubrava, Odransko polje, Odra kod Jagodna,  Sutla, Kupa, Klinča Sela, Jastrebarski lugovi, Varoški lug, Lonjsko polje, Sava nizvodno od Hrušćice i Sava uzvodno od Zagreba.