O nama

Dragi posjetioci, kolege i prijatelji, dobrodošli na stranice Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije.

Zeleni prsten Zagrebačke županije je javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije “Zeleni prsten”

Javna ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na područjima kojim upravljanja te sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring). Ustanova može obavljati i druge djelatnosti utvrđene aktom o osnivanju i statutom koje služe obavljanju djelatnosti iz njenog djelokruga.

Javna ustanova osnovana je odlukom Županijske skupštine («Glasnik Zagrebačke županije», broj 14/07 i 30/07), a  započela je s radom danom upisa u Sudski registar, 28. travnja 2008. godine.

Javnom ustanovom Zeleni prsten Zagrebačke županije upravlja upravno vijeće i ravnateljica. Upravno vijeće ima najviše pet članova, a imenuje ih i razrješuje izvršno tijelo osnivača. Ravnateljica se imenuje na temelju javnog natječaja kojega raspisuje upravno vijeće.

 

Kontakt podaci:
151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor
Tel: +385(0)16111-552
E-mail: info@zeleni-prsten.hr
OIB: 30375380377
IBAN: HR 14 2340009 1110342778