Okrugli stol o stranim i invazivnim stranim vrstama

Napisao Željka Šabarić, . Postano u Vijesti

Ravnateljica JU Zeleni prsten Tatjana Masten Milek održala je predavanje o stranim i invazivnim vrstama u Hrvatskoj na okruglom stolu „Strane i invazivne strane vrste na teritoriji Crne Gore“ kojeg su organizirali Parkovi Dinarida – mreža zaštićenih područja Dinarid.
Okrugli stol je realizirana u okviru projekta „Utvrđivanje popisa o prisutnosti i rasprostranjenosti invazivnih biljnih vrsta na teritoriji Crne Gore“, koji su pokrenuli Parkovi Dinarida u prosincu 2020. godine. Projekt je trajao 6 mjeseci, a kao jedan od glavnih rezultata projekta predstavljenog na ovom događaju je Izvještaj o stranim i invazivnim stranim biljnim vrstama u Crnoj Gori.
Događaj je okupio predstavnike relevantnih institucija iz područja zaštite prirode, predstavnike zaštićenih područja kao i stručnjake iz područja stranih i invazivnih stranih vrsta te predstavnike civilnog društva. Stručnjaci iz regije su putem platforme Zoom predstavili svoja iskustva i znanja u borbi sa sve većim problemom današnjice, invazivnim biljnim vrstama.
Tatjana Masten Milek, ravnateljica Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije predstavila je popis stranih i invazivnih stranih biljnih vrsta, kao i distribuciju nekih od najvažnijih u Hrvatskoj. Također je predstavila i regionalno važan projekt SavaTIES, koji je proveden u četiri zemlje, a kojem su bili partneri. Glavni ciljevi ovog projekta, kako je istaknula, bili su pronaći rješenja za trajno iskorjenjivanje stranih i invazivnih stranih vrsta. Istaknula je kako invazivne vrste nanose velike štete u slivu rijeke Save te da su u sklopu projekta testirane razne metode učinkovitog uklanjanja i iskorjenjivanja invazivnih vrsta s ovog područja.
Sonja Rozman, savjetnica za zaštitu prirode ispred Zavoda za zaštitu prirode Republike Slovenije predstavila je Akcijski plan za kontrolu invazivnih stranih biljaka u parku Tivoli, Rožnik i Šišenski hrib, koji je pripremljen u okviru petogodišnjeg Life ARTEMIS-a. projekt. Rozman je također predstavio aktivnosti provedene u okviru ovog projekta te predstavio podatke i rezultate dobivene u ovom istraživačkom području. Istaknula je da je glavni cilj ovog projekta bio doprinijeti smanjenju
Tamara Brajović – generalna direktorica Uprave za prirodu Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma govorila je o trenutnim aktivnostima ove institucije kada su u pitanju strane i invazivne vrste u Crnoj Gori. Istaknula je problem koji ove vrste uzrokuju te da će se u narednom razdoblju na odgovarajući način provoditi mjere definirane Zakonom o stranim i invazivnim vrstama biljaka, životinja i gljiva, koji je stupio na snagu 1. ožujka 2021. godine.
Zoran Mrdak – predsjednik Udruge parkova Dinaridi istaknuo je da su strane i invazivne strane vrste globalni problem i da šteta koju godišnje nanesu u Europskoj uniji, prema prethodnim istraživanjima, iznosi približno 12 milijardi eura. Mrdak je istaknuo da su invazivne vrste složeni problem koji je posljednjih godina sve izraženiji u Crnoj Gori te naglasio da je u rješavanju ovog problema vrlo važna međusektorska suradnja, kao i suradnja različitih dionika, nacionalnih / lokalnih vlasti i stanovništva . Istakao je da je ovaj projekt, s obzirom na kratko trajanje i odobrena sredstva, dao određeni doprinos u rješavanju ovog problema na teritoriji Crne Gore.

Marija Popović – koordinatorica projekta predstavila je ciljeve i rezultate projekta te istaknula da Izvještaj kao jedan od rezultata predstavlja značajan skup podataka koji mogu poslužiti kao doprinos usvajanju Popisa stranih i invazivnih stranih vrsta i kao doprinos budućem akcijskom planu postojeće zakonodavstvo.

Anela Sijarić – načelnica Odjela za slatkovodne i kopnene ekosustave Uprave za prirodu u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma predstavila je pravni okvir o stranim i invazivnim stranim vrstama biljaka, životinja i gljivica u Crnoj Gori i dokumente koji obavezuju Crnu Goru da organizira i provodi mjere za rješavanje problema stvorenih od stranih i invazivnih vrsta u Crnoj Gori. Sijarić je istakao da će rezultati koje su Parkovi Dinarida postigli kroz ovaj projekt značajan doprinos prilikom formiranja Popisa stranih i invazivnih stranih vrsta na teritoriji Crne Gore.

Bojana Mijović, stručna suradnica u pripremi Izvješća o stranim i invazivnim stranim vrstama, detaljno je predstavila aktivnosti Dinaridskih parkova u pripremi Izvješća koje za cilj ima ukazati na problem koji strane ili invazivne biljne vrste napuštaju ili mogu utjecati na ekosustav i ljudsko zdravlje. Predstavila je neke od najinvazivnijih biljnih vrsta koje su prisutne na teritoriji Crne Gore i ukazala na štetu i posljedice koje ove vrste uzrokuju, kao i na potrebu hitnog izrade plana njihovog uklanjanja. Iznijela je konkretne prijedloge i preporuke koje bi se u budućnosti mogle poduzeti za rješavanje problema uzrokovanih stranim i invazivnim biljnim vrstama na teritoriji Crne Gore.

 

Tagovi:,