Platforma spremno čeka prve čigre

Napisao Željka Šabarić, . Postano u Vijesti

Crvenokljune čigre tijekom proljeća dolaze iz Afrike gdje su zimovale u našu lijepu zelenu županiju podići svoje mlade. Gnijezdi se na šljunkovitim otočićima i sprudovima, staništima koja su često ugrožena čovjekovim aktivnostima stoga su djelatnici JU Zeleni prsten Zagrebačke županije servisirali platformu za čigre na jezeru Siromaja u općini Rugvica. Platforma je izrađena od drvenih konstrukcijskih elemenata vezanih metalnim spojkama koji leže na 12 plastičnih pontona i usidrena je na središnjem dijelu jezera. Na površinu od 65m2 raspoređeno je 8 tona šljunka kojima se imitira prirodno stanište povoljno za gniježđenje čigri. Platforma je ograđena kako mlade ptice ne bi ispale a ujedno odvraća predatore. Izgrađena je i postavljena sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj preko Interreg Si-Hr projekta ČIGRA, uz djelomično sufinanciranje Javne ustanove Zeleni prsten.

Crvenokljuna čigra je usko vezana za vodena staništa. Hrani se najčešće ribicama ali i malim vodezemcima te vodenim beskralješnicima.

U prošlosti, crvenokljune čigre, su se gnijezdile na prirodnim riječnim sprudovima duž Save i Drave, no ta staništa nestaju zbog regulacije riječnih tokova i kontinuiranog vađenja šljunka.  Danas se gnijezde na šljunčarama uz Savu i Dravu te na platformi na jezeru Siromaja. Zamjenska gnjezdilišta naročito su važne s obzirom na činjenicu da gniježđenje na riječnim otocima u velikoj mjeri ovisi o trenutačnom vodnom režimu i vremenskim prilikama. Visoka razina vode nekih godina onemogućava gniježđenje, a nagli porast vodostaja u ljetnim mjesecima ponekad potopi sprudove i uništi gnijezda s jajima ili izleženim ptićima. Stoga je za održavanje stabilnih populacija crvenokljune čigre presudna mogućnost gniježđenja na umjetnim staništima poput šljunčara s otocima te platforme.

 

Tagovi:, , , , , , , ,