Radionica izrade akcijskog plana

Napisao Željka Šabarić, . Postano u Najava, Projekt Čigra

Radionicu za dionike u svrhu izrade akcijskog plana za zaštitu kontinentalnih populacija čigri u Hrvatskoj i Sloveniji će se održati u utorak 11. lipnja 2019. od 9:30 do 15 h u Centru za mlade Bunker, ul. Savke Dabčević Kučar 8, u Samoboru.  Na radionici  će biti predstavljena Stručna podloga prekograničnog akcijskog plana te će se s dionicima raspraviti predložene mjere i akcije te tako omogućiti uključivanje stavova prisutnih dionika u Nacrt prekograničnog akcijskog plana. Akcijski plan se izrađuje u sklopu projekta „Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave“, kraćeg naziva „ČIGRA“, financiranog putem programa suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska 2014-2020.

Crvenokljuna i mala čigra se u kontinentalnom dijelu areala gnijezde na šljunkovitim riječnim i jezerskim otocima. Šljunkovita staništa Save i Drave zauzimaju relativno mali dio tokova tih rijeka, smještenih u Sloveniji i Hrvatskoj, većim dijelom unutar područja Natura 2000. Ta su područja pod velikim pritiskom čovjeka, koji uključuje vađenje šljunka iz riječnog korita, utvrđivanje obala, hidroenergiju, zagađenje voda, rekreativne aktivnosti itd.

Cilj  akcijskog plana za čigre je omogućiti održanje stabilnih populacija čigri na šljunčanim staništima uz Savu i Dravu te povećati stupanj njihove očuvanosti u područjima Natura 2000. Predložene mjere očuvanja uključuju održavanje staništa, bolju regulaciju protoka vode kroz hidroelektrane,  osiguranje dovoljne količine šljunka za stvaranje riječnih otoka, zoniranje vodenih površina i edukacijske aktivnosti.

 

 

 

 

Tagovi:, , , , , , , , , , , , ,