Radno vrijeme

Radno vrijeme (radnim danom) od 7:30 do 15:30
uredovno vrijeme, rad s strankama od  12:00 do 15:00.

Radno vrijeme za provođenje usluga i Programa obilaska i edukacije  – svaki dan prema dogovoru od 8.00 – 18.00 sati