Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000

Napisao Željka Šabarić, . Postano u Vijesti

U sklopu projekta “Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000” JU Zeleni prsten Zagrebačke županije dobila je novi automobil. Sredstva za provedbu projekta osigurana su u okviru Operativnog programa Konkurentost i kohezija za razdoblje 2014.-2020., specifičnog cilja “Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000).

Projekt ”Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000” od ključne je važnosti za ispunjavanje obaveza Republike Hrvatske kao članice EU u zaštiti prirode. Korisnik projekta je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a u projektnim aktivnostima kao suradnici sudjeluju i javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže pojedinih županija i pojedinačnih zaštićenih područja pa tako i JU Zeleni prsten Zagrebačke županije. Glavna svrha Projekta je doprinos postizanju ciljeva i uspostavljanju mjera očuvanja za ciljne vrste i stanišne tipove ekološke mreže Natura 2000. Također, Projektom bi se trebao potaknuti razvoj institucionalnih i individualnih kapaciteta za upravljanje ekološkom mrežom te podizanje javne svijesti o važnosti očuvanja ciljnih područja.

Hrvatska je po bioraznolikosti u samom europskom vrhu. Pod europskom ekološkom mrežom Natura 2000 je gotovo trećina teritorija Hrvatske, odnosno 36% kopnenog teritorija i 16% obalnog mora. Na području Zagrebačke županije nalaze se čak 24 Natura područja.  Od toga njih 4 se odnosi na područja očuvanja značajnih za ptice (POP) (Sava kod Hruščice sa šljunčarom Rakitje, Turopolje, Pokupski bazen i Ribnjaci uz Česmu) i 20 na područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) (Cret Dubravica, Vugrinova špilja, Gornji Hruševec – potok Kravarščica, Klasnići, Česma – šume, Varoški lug, Ribnjaci Pisarovina, Sava nizvodno od Hrušćice, Stupnički lug, Kupa, Odra kod Jagodna, Žutica, Ribnjaci Crna mlaka, Klinča Sela, Sutla, Ribnjaci Sisčani i Blatnica, Odransko polje, Jastrebarski lugovi, Ribnjak Dubrava i Sava uzvodno od Zagreba.